Sneak preview: Impact van social media

Logo en logotype ABN AMRO Gisteren was ik aanwezig op een nogal posh event; de sneak preview van ABN AMRO op het nog te publiceren sectorrapport over de impact van sociale media op de werving & selectiebranche. De locatie is de KLM Open, het golftoernooi in Hilversum. Yep, posh. Helaas is er ondanks het moderne onderwerp geen wireless internet beschikbaar. Jawel, ABN AMRO, de bank anno nu…

Gerrit Zalm (Mr. Euro) trapt het event af en begint over.. mobiel bankieren? Daarna volgt een ‘bewijs’ van de social media readiness van ABN AMRO middels een opsomming van de plekken waar de bank aanwezig is (Facebook, LinkedIn en YouTube). Helaas blijft het daarbij; er is blijkbaar geen visie en strategie van ABN AMRO op social media gebied richting haar consumenten? Over social media richting bedrijven moet ABN AMRO volgens Zalm nog zelfs beginnen met na te denken. De bank anno nu…

Zalm weet gelukkig ook nog een leuk feitje te melden: 10% van de nieuwe medewerkers bij ABN AMRO komt via LinkedIn. Dat is dan wel weer heel erg anno nu.

Na dit celebrity momentje begint het event pas echt. Met een degelijke introductie door sectorbankier Menno van Leeuwen van de wereld van social media. Voor alle social media newbies is de toon in ieder geval gezet. Waarna het tijd is voor de enig echte completdenker van ABN AMRO, sectorbankier Zakelijke dienstverlening Han Mesters. Die zijn ideeen over de ondergang van corporates met het verzamelde publiek mag delen. En dat staat garant voor prikkelende onliners.

Na enige ontboezemingen van Mesters als social media newbie komt hij al met een eerste: social media is een nieuw platform voor het organiseren van arbeid. Wat volgens hem betekent dat de werving- en selectiesector in het oog van de storm komt te zitten.

In het vervolg van zijn presentatie geeft Mesters een overtuigende serie redenen waarom grote instituten ten dode zijn opgeschreven. En dat we op dit moment in een transitiefase zitten van grote corporates naar netwerkorganisaties; van hierarchie naar markt. Volgens Mesters is het managen van creativiteit niet mogelijk binnen grote organisaties. De industriele revolutie was een foutje en we bewegen ons weer terug naar een gilde-achtige samenleving waarbij professionals zich (deels) zelf organiseren. Waarbij social media een potentieel zeer krachtige enabler van deze transitie is.

Zo; ga die gedachte maar eens rustig herkauwen. En probeer vervolgens te bedenken wat dit voor recruitment kan betekenen; en daarmee vooral de intermediaire wereld. Damn; ik heb een blik uppers nodig!

Paneldiscussie
Als laatste kan de zaal in discussie met een panel van ‘experts’ op het gebied van, ja van wat eigenlijk? Hoe dan ook, dit zijn de pannelleden:

  • Lot Keijzer (LinkedIn Nederland)
  • Cees Kraaij (Van Oosten groep)
  • Quintin Schevernels (VNU Media)
  • Rob Bruins (Summum.nu)

Keijzer is een redelijk heavy social media gebruiker, Schevernels is een gemiddeld gevalletje; Kraai en Bruins hebben op dit gebied de teen in het water gestoken.

Hoe scheid je zakelijk en prive op social media?
Volgens Keijzer is het prima om zakelijk en prive door elkaar heen te laten lopen, tenslotte ben je zelf ook zowel zakelijk als prive. Wel geeft ze het advies om LinkedIn uitsluitend voor zakelijk gebruik te benutten. Bij Schevernels loopt zakelijk en prive op social media volledig door elkaar. Overigens geldt dat uitsluitend op Twitter. Bruins en Kraaij twitteren alletwee niet. Tja….

ROI van social media is dat je over 5 jaar nog bestaat?
Volgens Schevernels hangt dit sterk af van de sector waarin je als bedrijf acteert; sectoren met een hoge kennis- en informatie-uitwisseling zullen hierdoor eerder worden geraakt dan andere sectoren. Hmm… dat betekent dus ook de intermediaire sector (en de vacaturesites.).

Mijn bedrijf kan best zonder social media?
Volgens Bruins, die voor Recruiters United met vele anderen co-creatie artikel heeft geschreven over de recruitment markt in 2020 is de gemeenschappelijke opinie dat voor intermediairs 40% van de markt van voor de financiele crisis niet meer terugkomt. Overigens is er een lichtpuntje; op dit moment is 72% van de markt verdwenen, dus in de komende 11 jaar zit er toch nog enige groei in het vat.

Hoe belangrijk is het netwerk van een professional in het matching- en selectiecriteria?
Jawel, dit is dus een vraag of je de Klout score (of enig ander onzinnig kwantitatief criterium) zou moeten gebruiken in het beoordelen van de geschiktheid van kandidaat voor een functie. Volgens Schevernels is dit sterk afhankelijk van de functie waarvoor professionals worden geworden. Helaas vergeet hij er een wat zwaardere disclaimer bij te geven.

Wordt die matching tegenwoordig al gedaan?
Op deze vervolgvraag stel Keijzer dat dit kan worden gedaan via de recruitertool van LinkedIn. Dit commerciele momentje wordt helaas niet gecensureerd. En helaas zegt dit niets over je totale social media presence, maar daar is de zaal mogelijk niet mee bekend.

Bestaat Nationale Vacaturebank over een aantal jaar nog wel?
Waar kwam die vraag vandaan? Maar Schevernels is ondertussen duidelijk bekend met deze vraag. Onaangedaan geeft hij aan dat de traffic op de site nog steeds groeit. En doet vervolgens de volstrekt vage ‘belofte’ dat Nationale Vacaturebank zich altijd heeft ontwikkeld en zich dus ook zal blijven ontwikkelen. Wat dat ook moge betekenen. Maar voor een verzameling van managers is dit prettig vage terminologie waar ze zich comfortabel bij voelen. Een vervolgvraag kwam dus ook niet…

Tips van het panel:
Bruins komt niet met een tip maar met een toekomstverwachting. Linkedin en vacaturesites zijn wervingsmiddelen. Waar het uiteindelijk om gaat is hoe je de juiste match met de organisatie krijgt. Er zal in de toekomst meer vanuit een impressario model moeten worden gewerkt; vanuit een langetermijn realtie met kandidaten. Dat is dus een omslag van transactioneel naar relationeel. Goede suggestie, moeilijk te implementeren.

Kraaij stelt dat je weliswaar goed om je heen moet kijken maar vooral dicht bij jezelf moet blijven, als persoon en als bedrijf.

Volgens Schevernels is binnen het recruitmentproces niet social media die het verschil maakt maar internet. Social media heeft een rol maar is niet allesomvattend. Hmm… Geen enkele verandering is allesomvattend, maar of Schevernels hiermee de impact van social media op de intermediaire wereld en het recruitmentproces goed inschat is zeer de vraag. Maar zonder kristallen bol zullen we dat moeten afwachten.

Keijzer beaamt de opmerkingen van Quintin en stelt dat je vooral moet gaan leren wat nieuwe (technologische) ontwikkelingen voor jouw dienst of product betekenen. Heb geen angst en probeer nieuwe dingen uit.

 

En dat was het. De sneak preview van een nog te verschijnen sectorrapport. Waarvan de verschijningsdatum overigens niet werd gemeld. Dus we moeten er nog wel een tijdje op wachten. Op de terugweg heb ik me verbaasd over de hoeveelheid merchandising die op een golftoernooi kan worden gekocht. En de prijs van al die rommel…

Full-disclosure:
Vanuit RecruitmentLab lever ik een bijdrage aan de realisatie van het sectorrapport over de impact van social media op de werving- en selectiebranche van ABN AMRO.

Geef een reactie

2 Comments