CBS: werkloosheid stijgt naar 5,4%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in augustus de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) verder gestegen:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in augustus 2011 met 8 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 421 duizend. Dat komt overeen met 5,4 procent van de beroepsbevolking.

Dat is dus een stijging van 0,1% ten opzichte van juli. Met andere woorden, het gaat de verkeerde kant op met de werkgelegenheid in ons landje.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 – augustus 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  augustus 2011 (op basis van CBS cijfers)

De afgelopen twee maanden is er dus een forse stijging van de werkloosheid te zien. Een precursor van wat er in het najaar gaat komen? Geen idee, maar het is een behoorlijke trendbreuk met de geleidelijke daling van de werkloosheid sinds begin 2010. De komende maanden worden wat betreft de werkloosheid dus behoorlijk spannend.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

2 Comments
 • Michiel Cobben
  says:

  Grappig, voorheen werd elk bericht van het CBS ontleedt en als waardeloze. onbetrouwbare info door jou weggezet. Nu echter prediken ze een trendbreuk richting oplopende werkloosheid en geloof jij ze opeens? Waar is je kritische blik gebleven? Of past dit bericth goed in je straatje en doe je gewoon Prof.  Roos Vonk na?

  • Marc Drees
   says:

   Ik ken Prof. Roos Vonk niet, dus als ik haar nadoe is dat volledig toevallig. Verder heb met enige regelmaat twijfels over CBS cijfers, maar in tegenstelling tot het CPB kwalificeer ik het CBS zelden als waardeloos of onbetrouwbaar instituut. Ook in de afgelopen maanden kan ik me niet een dergelijke kwalificatie herinneren, anders dan een vraagteken bij de sterke verandering van de omvang van de beroepsbevolking. Dus het valt allemaal wel mee. Volgens mij althans…