CPB: werkloosheid 2011 op 5,0%? Hahaha!

Mijn hemel? Wanneer houdt het Centraal Planbureau op met het publiceren van onzinnige prognoses ten aanzien van de werkloosheid? Het instituut dat op geen enkele manier kan plannen heeft met haar Macro Economische Verkenning 2012 wederom een bizarre voorspelling gedaan: voor heel 2011 komt de werkloosheid uit op 5%. Natuurlijk…

Deze voorspelling betekent dat in de komende maanden de werkloosheid bijzonder scherp moet gaan dalen. Hoe scherp? Nou, zo scherp:

Werkloosheid volgens CBS (januari – augustus) en prognose (september – december) om tot een gemiddelde werkloosheid van 5% (volgens CPB) over 2011 te komen

Werkloosheid volgens CBS (januari – augustus) en prognose (september – december) om tot een gemiddelde werkloosheid van 5% (volgens CPB) over 2011 te komen

Da’s op zich heel mooi, want met deze voorspelling zitten we in december met een werkloosheid van slechts 4,4%.

Maar dat heeft als akelig gevolg dat vanaf januari de werkloosheid weer als een gek moet stijgen; want voor heel 2012 voorspelt CBP een gemiddelde werkloosheid van 5,25%. Wat het volgende betekent:

Prognose (januari – december) om tot een gemiddelde werkloosheid van 5,25% (volgens CPB) over 2012 te komen

Prognose (januari – december) om tot een gemiddelde werkloosheid van 5,25% (volgens CPB) over 2012 te komen

En dat levert dus een werkloosheid op van 6,1% in december 2012. Inderdaad; een stijging van 4,4% tot 6,1% in een tijdsbestek van 1 jaar. Ja, het CBP heeft weer een bijzonder fraai staaltje dikke-duimzuigen afgeleverd. Een daar baseert het kabinet haar toekomstplannen op. Mijn hemel…

Eind juni schreef ik naar aanleiding van de vorige prognose van het CPB (5% in 2011, 4,75% in 2012) nog de volgende alinea’s:

Het is hierbij interessant om te zien dat het CPB geen enkele impact ziet op de Nederlandse arbeidsmarkt als gevolg van de zich verdiepende Eurocrisis, de recessie in Japan, het einde van het marketing sprookje van het economisch herstel in de VS en de problemen in de Chinese economie. De Nederlandse arbeidsmarkt bevindt zich volgens het CPB blijkbaar op een eiland; in splendid isolation. Wat een heerlijke gedachte. Als je tenminste in sproojes gelooft.

De kans dat het consumenten- en procducentenvertrouwen, onze economie en daarmee onze arbeidsmarkt geen enkel gevolg zal ondervinden van deze ontwikkelingen om ons heen, lijkt me een bijzonder optimistische stellingname. Maar ja, ik heb in tegenstelling tot het CPB natuurlijk geen beschikking over die prachtige stuk software voor economische modellering, genaamd SAFFIER II. Waarmee het CPB in het recente verleden al zoveel eclatante successen bij het voorspellen van de werkloosheid heeft geboekt. Een waarzegster op de kermis had het er waarschijnlijk beter vanaf gebracht…

Goh… wie heeft hier gelijk gehad?

De kans dat de werkloosheid over 2011 op 5% uitkomt is nu al direct op nul te stellen. Daar is nog geen regel economische modelleringssoftware voor nodig. De gemiddelde werkloosheid over de afgelopen 8 maanden is 5,1375%. Voor de resterende 4 maanden is het volstrekt onmogelijk om dit gemiddelde terug te brengen naar 5% omdat dan de hierboven gememoreerde extreme daling van de werkloosheid moet optreden.

Kan ik mijn belasting terugkrijgen die richting CPB gaat? Want dit is een onverantwoorde verspilling van belastinggelden.

Wat de werkloosheid dan wel gaat doen? Ja, hallo, ik heb geen SAFFIER II. Maar er is natuurlijk een zeer gerede kans dat de werkloosheid in de rest van het jaar rond de 5,4% blijft hangen. Waarmee je dus boven de 5,2% voor heel 2011 uit gaat komen. En ik durf er een goede champagne (Brut, rose) op te zetten dat mijn verwachting aanzienlijk dichter bij de werkelijkheid uit gaat komen dan die van het CPB. Zonder een echte en definitieve oplossing van het zich voortslepende Eurogedonder wordt 2012 slechter. Einde kristallen bol…

Geef een antwoord

2 Comments