Eiffel lijdt miljoenenverlies, soebat met bank

Het gaat niet goed met consultancy- en interimbureau Eiffel. De Arnhemmer dienstverlener – voor een aanzienlijk deel afhankelijk van de stilliggende overheidsmarkt – zag in 2010 de omzet met meer dan eenvijfde dalen tot EUR 50,5 miljoen. Eiffel boekte daarover een miljoenenverlies. Dat blijkt uit de jaarcijfers over 2010, die RecruitmentMatters ontdekte.

De voortdurende malaise in de interim- en consultancymarkt heeft inmiddels al consequenties gehad voor de aandeelhouders. De houders van cumulatief preferente (voorkeurs-) aandelen hebben hun aandelenkapitaal laten omzetten in een achtergestelde lening van EUR 25,0 miljoen. Voor deze lening is Eiffel:

…verplicht jaarlijks een bedrag van EUR 1.000.000 af te lossen, ingaande op 31 december 2011, zodat de lening uiterlijk 31 december 2034 is afgelost.

Met andere woorden: de aandeelhouders wisselden hun vaste recht op dividend in voor een lening. Deze opmerkelijke transactie dateert van vorig jaar april. Sindsdien staan de aandeelhouders achteraan in de rij van schuldeisers en krijgen zij in het gunstigste geval over een kwarteeuw hun laatste centen terug.

Huisbank ABN-Amro, van wie Eiffel EUR 12,5 miljoen heeft geleend, heeft beduidend meer haast. De aflossingsdeadline voor het krediet loopt december dit jaar af. Helaas voor de aandeelhouders meldt de jaarrekening dat de gesprekken over herfinanciering nog niet voorbij zijn:

image

Dat kan nog een warme winter worden in Arnhem.

Hoge overhead
Toch zouden er nog besparingsmogelijkheden moeten zijn bij de consultancy. Weliswaar heeft de brutomarge flinke klappen gehad en is de loonlijst de laatste twee jaar met 150 man gekrompen, het aantal ‘indirecte werknemers’ (lees: overhead) is nauwelijks gedaald.

Eiffel: Aantallen direct en indirect personeel, 2005 – 2010

Eiffel: Aantallen direct en indirect personeel, 2005 – 2010

Ter vergelijking: in 2005/2006 lag het overheadpercentage rond de 13 procent. In 2010 is dat tot tegen de 16 procent gestegen. De consultants verlaten Eiffel wel: sinds 2008 is bijna een kwart (23%) van de loonlijst geschrapt.

Overheidsmisère
Maar het grootste probleem van Eiffel is de aanhoudende besparingsdrift van de overheid. Eiffel is te sterk afhankelijk van gemeentelijke opdrachtgevers om dit jaar weer een omzetstijging te bewerkstelligen. En het miljoenenverlies in rampjaar 2010 lijkt een recept voor nog meer rode cijfers in 2011.

Eiffel: Omzet en marge, 2005 - 2010

Eiffel: Omzet (in miljoenen EUR) en brutomarge (in procenten), 2005 – 2010

Wordt vervolgd.

Geef een reactie

5 Comments
 • Onbekend (gewijzigd door Admin)
  says:

  Vooruitlopend op het jaarverslag 2011, opnieuw een vreselijk slecht jaar voor Eiffel. Resultaat komt op min 3 miljoen. Slecht management maar nu wordt vooral de werknemer gestraft door het terugschroeven van salarissen. Met als gevolg, weinig motivatie onder het personeel…

 • Onbekend (gewijzigd door admin)
  says:

  Kort cyclisch of niet, de cijfers liegen er niet om. Alleen al het patroon van de brutowinstmarge welke halverwege 2006 en vooral de jaren daarna neerwaarts is. Daar is veel meer mis dan alleen maar te wijzen naar de “huidige markt”. Benieuwd naar de cijfers van 2011. Nu maar hopen dat de directie niet weer jokt over de omzet zoals in afgelopen jaar het geval is geweest. Voor de directeur was die omzet blijkbaar “onlogisch”. https://recruitmentmatters.nl/2010/10/25/eiffel-directeur-jokt-over-de-omzet/

  Het kan wel eens een pijnlijk jaar worden 2011-2012. Als naast de profit kant ook de non-profit kant aardig onder spanning kan komen te staan gezien de huidige crisis. Dan blijft er weinig ruimte over. Misschien valt er eerder te spreken over een lang-cyclisch karakter bij Eiffel. Deze schuldenlast zou ook wel eens deze lange-cyclische situatie kunnen versterken.

  Wilbert Geijtenbeek: Eiffel lijdt miljoenenverlies, soebat met bank: “De houders van cumulatief preferente (voorkeurs-) aandelen hebben hun aandelenkapitaal laten omzetten in een achtergestelde lening van EUR 25,0 miljoen. De aandeelhouders staan achteraan in de rij van schuldeisers en krijgen zij in het gunstigste geval over een kwarteeuw hun laatste centen terug”.

  Ik zou in ieder geval geen aandelen willen die misschien na 25 jaar een keer compleet zijn uitgekeerd. Waar doet mij dit toch aan denken? Een lening aan Griekenland.
   

 • Tom Rosmalen
  says:

  Deze cijfers zijn op basis van het jaarverslag over 2010. Niet opgemerkt is dat in het verlies een eenmalige afschrijvingslast zit hetgeen niet gepaard gaat met een cashflow. Eiffel heeft diepe wortels en in 2011 heeft het bedrijf haar order portfolio zien toenemen. Aan de auteur, zet de cijfers eens af tegen een bedrijf als Yacht, Conquaestor en control. Voor een bedrijf met een kort cyclisch karakter zijn de cijfers niet onlogisch.

 • Sjors
  says:

  tja, niet echt verbazend gezien de huige markt. Een bedrijf als YER maakt al kwartalen achter elkaar geen cijfers meer bekend. dat is zeker ook omdat het zo goed gaat….