BREKEND: DPA verliest zaak-Macro, moet 8,5 ton betalen

Logotype DPADe rechter heeft uitspraak gedaan in de zaak tussen huisjurist Axel Macro-De Vree en detacheringsbedrijf DPA, zijn jarenlang opdrachtgever. Dat blijkt uit het vonnis dat RecruitmentMatters in handen heeft. DPA wordt veroordeeld tot betaling van de drie achterstallige facturen en de vier nog resterende facturen tot en met december dit jaar (opgeteld EUR 236.000). Daarbovenop moet DPA ook de exitvergoeding (à EUR 600.000) aftikken.

Opgeteld komt de schade voor DPA op bijna achtenhalve ton.

Het maandbedrag waar Macro volgens zijn managementovereenkomst recht op heeft, bedraagt EUR 33.767,44.

Dat DPA ook de exitfee moet aftikken, is pijnlijk voor DPA-topman Eric Winter. Deze op 30 september 2010 tussen Macro en toenmalige bestuurders Delwel en Boodie gemaakte afspraak, wordt door Winter in twijfel getrokken.

De rechter oordeelt echter het volgende:

Volgens DPA Group (en haar adviseur [accountant]) hebben de oud-bestuurders van DPA Group ([bestuurder 2] en [bestuurder 1]) en [eiser] ten tijde van de overnamegesprekken met NIG geen melding gemaakt van de hiervoor genoemde afspraak. Ofschoon de voorzieningenrechter in dat opzicht de verontwaardiging van de nieuwe bestuurders van DPA Group kan begrijpen, lijken hun verwijten zich met name op de oud-bestuurders van DPA Group te richten. Gebleken is immers dat [eiser] niet bij de overnamebesprekingen betrokken is geweest. Te meer, nu [eiser] praktijk pas in november 2010 werkzaamheden in het kader van de overname van NIG door DPA Group heeft verricht. Derhalve komt DPA Group in haar relatie tot [eiser] praktijk geen beroep op dwaling, bedrog en misbruik van omstandigheden toe.

Met andere woorden: DPA is gehouden de beëindigingsvergoeding aan Macro’s BV over te maken.

Update: Het vonnis is hier te lezen (LJN-nummer BT2437).

Geef een reactie

7 Comments
 • Michel
  says:

  @Thomas, ik ben het niet geheel met je eens. Sociale lasten en DGA gaan niet helemaal samen tenzij er gewerkt wordt via het Uniforce concept. Hij zal of een Var overlegd hebben en anders is GAL van toepassing. Een Var wordt afgegeven mede op basis van het feit dat je geen ontslagbescherming hebt, voor meerdere opdrachtgevers werkt, en nog een aantal criteria. Dat is hier mogelijk niet het geval dus als er al een Var was dan weten beide partijen dat deze mogelijk niet geldig is. Dan is er mogelijk dus sprake van GAL. Gezag Arbeid Loon. Gezag lijkt me duidelijk dat lag bij het vorig DPA Managenement. Arbeid lijkt me helder hij werkt zelf voor DPA. Loon ja ook betaling via een derde valt onder het loonbegrip dus de derde in deze zal de bv van de heer Macro zijn. Wat rest is, put your finger in a dike and pray!

  Als ik dan ook via de VEB of jaarrekeningen kan vernemen dat de heer Delwel 183.000 euro als bezoldiging ontving dan vrees ik dat er wellicht nog meer speelt. Namelijk doorstorting van een gedeelte van zijn maandvergoeding aan ….? Want ik geloof niet dat de CEO maar de helft van hoofd juridische zaken verdient. Hoe goed de heer Macro ook zal zijn! Het lijkt geen zakelijke afspraak in het belang van DPA!

  Als je dan ook nog in ogenschouw neemt dat bedrijven van de omvang van DPA normaal gesproken op jaarbasis tussen de 60 a 120k aan juridische advies kosten maakt dan kan ik me voorstellen dat een bestuurdersaansprakelijkheid verzekering wellicht handig is in deze. Los van mogelijke discussie met gedupeerde aandeelhouders!

  Let wel, ik bedoel oud management, want het vergt lef wat hier gebeurd zeker aangezien het een beursgenoteerd bedrijf betreft!

 • Edward
  says:

  en nu maar hopen dat de fiscus slaapt. Als je een interimmer dergelijke ontslagvergoedingen gaat betalen is het niet de vraag of maar wanneeer de fiscus socialelasten en loonheffingen komt ophalen. Mocht dat gebeuren dan hoop ik toch echt voor de oude directie dat ze hun bestuurlijke aansprakeljkheid goed hadden verzekerd.