Herstel Welten stagneert

Logotype WeltenBancair detacheerder Welten ziet zijn herstel licht stagneren. Dat blijkt uit de halfjaarlijkse update die het bedrijf gisteren uitbracht. De winst halveerde in het eerste halfjaar van 2011. De omzet steeg weliswaar ‘circa 20 procent’, maar dat is ten opzichte van de recessiebodem die de detacheerder in de eerste helft van 2010 bereikte. Sequentieel kromp de omzet zelfs licht.

Welten: bruto omzet, H1 2007 – H1 2011

Welten: Bruto-omzet (in miljoenen EUR), H1 2007 – H1 2011

Het bedrijf zelf wijt de afvlakkende curve aan de ‘investeringen in de groei van de onderneming’. Zo heeft Welten in het eerste halfjaar 200 nieuwe werknemers aangenomen. We zullen over een halfjaar merken of de investeringen effect zullen hebben.

Het lot van Welten ligt vastgeklonken aan het lot van de banken. En het is de vraag of die de komende jaren behoefte zullen hebben aan flexibele krachten als die van Welten.

Welten geeft in het persbericht aan dat ‘het lastig [is] om een goede voorspelling van de korte-termijnontwikkeling weer te geven.’ Voorlopig ziet de groeiontwikkeling er zo uit.

Welten: Omzetgroei, H1 2008 – H1 2011

Welten: Omzetgroei, H1 2008 – H1 2011

Geef een reactie

3 Comments