Vacatures per regio: magere groei

Vacatures per regio: positiefOver de afgelopen drie weken laten de regio’s deze keer een heel klein plusje zien. En daarmee doen de regio’s het dus beter dan verleden week; toen een vrijwel collectieve daling moest worden gemeld. Maar een klein plusje is bij lange na niet voldoende om die prachtige vacaturevolumes van de lentepiek te evenaren.

Integendeel; het lijkt er serieus op dat de regio’s stagneren op het huidige niveau. Wat de gedachten terug doen gaan naar de tweede helft van 2008. Toen ook het vacaturevolume na de zomer niet wist te herstellen. En we weten allemaal wat er vervolgens gebeurde…

Dit is de grafiek van de afgelopen drie weken:

Vacatures per regio: week 36 – 38 (2008 – 2011)

Vacatures per regio: week 36 – 38 (2008 – 2011)

In vergelijking met vorige week is dit het resultaat:

  • Zuid-Nederland: +0,2%
  • West-Nederland: -0,1%
  • Oost-Nederland: 0,0%
  • Noord-Nederland: +0,1%

Zuid-Nederland zorgt ervoor dat de score keer niet in het rood terecht komt. Maar er geen sprake van enige, zich voortzettende serieuze groei. Het is allemaal stroperig, waarbij West-Nederland zelfs iets inzakt. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling.

Over het afgelopen jaar ziet het er zo uit:

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Vacatures per regio: afgelopen 52 weken

Een droevig beeld; zo valt de ontwikkeling van het vacaturevolume per regio sinds de zomer het best te omschrijven. Geen van de regio’s komt ook maar in de buurt van de lentepiek in het vacaturevolume; integendeel. En het lijkt er ook niet op dat de regio’s in de komende tijd die lentepiek dichter gaan naderen. Geen goede ontwikkeling…

Cijfers en ranglijst van nieuwe vaatures zijn gebaseerd op Jobfeed. Jobfeed is een initiatief van Textkernel.

Geef een reactie