#some4work: Vraagstellingen

congressJawel, er is natuurlijk ook een interactief deel. Dat kan ook niet anders met een onderwerp als social media. En om de interactie te stimuleren zijn er vijf vraagstellingen geformuleerd. Die elk door een deel van het publiek moet worden besproken en vervolgens gepresenteerd. Waarmee de volgende generatie trainees in een vervolgonderzoek mee aan de slag kunnen gaan.

Beeldvorming (wat zijn goede manieren om mensen bewust te maken van de eerste indruk die ze online maken, welke invloed heeft online presentatie op het werving- en selectieproces. Kun je dat beinvloeden en hoe?)
Het gaat vooral om bewustwording van personen prive en zakelijk gebruik versmelt en het is van belang om ook daar bewust mee om te gaan. Bewust gebruik van privacy-instellingen en specifieke kanalen inzetten voor specifieke doelen.  Heel veel bewust(wording) dus. Dus…?

Netwerken (welke factoren maakt netwerken effectief? Is het nodig om advies aan te passen op het opleidingsniveau van werkzoekenden? Op wat voor manier kunnen we klanten hier het beste over adviseren?)
Welke factoren maakt netwerken effectief? Er worden er vijf Weet wat je doel is, zorg dat je werkt aan je personal brand (elevator pitt), begin met geven bij netwerken, ben je bewust van wat je te bieden hebt, en breng je netwerk in kaart.

Is het nodig om advies aan te passen op het opleidingsniveau van werkzoekenden? Ja (kort en krachtig)

Op wat voor manier kunnen we klanten hier het beste over adviseren? 101, buddy, e-learning, webinars, workshops met gelijkgestemden. Maar vervolgens had deze groep even bedacht dat het goed is om eerst te bepalen wat de beste leervorm is voor een persoon en vervolgens de stof in die vorm aanbieden.

Twitter gebruiken om streams met vacatures te onderhouden (hebben jullie andere ervaringen met Twitter? Wat is een goede strategie?)
Er moest eerst even uitgelegd worden dat je via Twitter zoekopdrachten kan uitvoeren en opslaan. Waarmee je dus ook kan proberen op vacatures te zoeken. Natuurlijk…

En er wordt op dit moment een geheim verraden; achter de DigiD inlog gaat Werk.nl alle vacatures aanbieden via Jobfeed. Jawel, dit is breaking news! Waarover later (veel) meer. Want dit is zonder meer een zeer bijzondere ontwikkeling!

Potentie van Facebook en Hyves (Willen we klanten wel adviseren over het inzetten van deze sociale media die zij voornamelijk prive gebruiken?)
Het antwoord is een volmondig Ja. Goed, volgende aanbeveling…

LinkedIn voor hoger opgeleiden (Zouden andere klanten hier ook iets aan hebben?)
Niet voor vacatures wel voor presentatie en om te netwerken

Geef een reactie

1 Comment