#some4work: Werken met social media aan WERK

congressVandaag is de presentatie van de resultaten van het onderzoek naar het social media gebruik van de klanten van het UWV WERKbedrijf. Met de volgende introductie:

Maken werkzoekenden gebruik van social media? Is het eigenlijk wel mogelijk om social media te gebruiken om sneller aan het werk te komen. Hoe zou dit dan moeten en kan het UWV WERKbedrijf hierin jongeren faciliteren?

Het onderzoek is uitgevoerd door een groep trainees die begin 2011 is gevraagd aan de slag is gegaan met het thema social media. Ah… het blijkt dat er een bezuinigingsissue aan ten grondslag ligt… volgens Donald Wermuth (Kwartiermaker Team Ontwerp Dienstverlening). Hmmm…

De onderzoeksvraag was:

Hoe kan het UWV WERKbedrijf werkzoekenden succesvol ondersteunen met betrekking tot het gebruik van social media en het vinden van een baan?

De doelgroep waren dus werkzoekenden; in totaal zijn 8.000 werkzoekenden benaderd; hiervan zijn in totaal 1.051 ingevulde vragenlijsten gebruikt; 176 werkzoekenden jonger dan 27 jaar en 875 van 27 jaar en ouder.

En op de vraag: Op welke manier(en) zoekt u naar werk? gaven deze 1.045 werkzoekenden het volgende antwoord voor de kanalen die ze vaak of altijd inzetten:

Gebruik van kanalen om werk te zoeken met antwoord vaak of altijd, N = 1.045

Gebruik van kanalen om werk te zoeken met antwoord vaak of altijd

Jawel, social media wordt nog altijd heel weinig gebruik om werk te zoeken. En dat geldt ook voor het ‘researchen’ van potentiele werkgevers; in dit geval is er geen onderscheid in de frequentie gemaakt:

Gebruik van kanalen om werkgevers te researchen

Gebruik van kanalen om werkgevers te researchen

Is het onderzoek daarmee per direct weinig zinvol? Nou nee, je zou natuurlijk positief kunnen stellen dat er veel ruimte voor groei is in het gebruik van sociale media voor het zoeken van werk en het vinden van informatie over werkgevers.

Aanbevelingen
De onderzoekers hebben een aantal aanbevelingen aan het adres van werkzoekers:

  1. Werkzoekers moeten zich meer bewust worden van de eigen online presentatie. Reputation management dus. Tenslotte wordt een sollicitant in veel gevallen online ‘bekeken’ door werkgevers, en je zou ook zomaar actief kunnen worden gevonden. Goed, awareness en praktische tips hoe dat te doen.
  2. Werkzoekers moeten laten weten dat ze beschikbaar zijn naar werk. Dat zal voor de nodige werkzoekers niet bepaald een gewenste actie zijn… Maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat er steeds vaker op Twitter beschikbaarheidsmeldingen voorbij komen. Dus mogelijk is de mores (bij bepaalde delen van de werkende bevolking) aan het veranderen.
  3. Volgende de onderzoekers moeten werkzoekers fan worden van bedrijfspagina’s op Hyves en Facebook om recente vacatures te ontvangen. Hmm… tenzij je als werkzoeker slechts bij bepaalde werkgevers wil werken, is dit toch wat minder praktisch. Nog even los van het (vaak zeer) beperkte volume aan vacatures op deze netwerken…
  4. Werkzoekenden dienen Twitter gebruiken om een ‘passende’ vacatures te ontvangen. Ook dat is een wat onhandige aanbeveling gezien de beperkte selectiemogelijkheden van Twitter. Dan is een job agent via RSS of e-mail toch een stuk praktischer. En bijna altijd beschikbaar als er ook vacatures via Twitter worden uitgepoept door de achterliggende organisatie.
  5. Actiever inzetten van LinkedIn door oudere werkzoekers met een hogere opleiding. Wat overigens reeds workshops zijn die binnen UWV WEKRbedrijf worden gegeven.

 

Het cijferonderdeel is interessant van het onderzoek; de aanbevelingen zijn wat mij betreft een verzameling open deuren of weinig realistisch. En ik heb niets gehoord waarmee UWV WERKbedrijf kan bezuinigen.

Geef een reactie

1 Comment