#FOTNL: Future of talent event, 2

congress Hier waren we ‘gestopt’:

Er is volgens Wheeler een groeiende behoefte aan diagonale denkers om de complexiteit van toekomstige uitdagingen aan te kunnen en het tempo waarin veranderingen zich voordoen. Hoe ga je overigens als bedrijf om met snelle en complexe veranderingen? Tijd voor een brainstormpje in meerdere groepen.

En de gezamenlijke intelligentie kwam met een aantal oplossingen. Waar ik weer probeer chocola van te maken. Waarom heb ik geen vak geleerd?

Het is van toenemend belang om naast cruciale harde vaardigheden te focusen op competenties en de mate waarin een kandidaat binnen de bedrijfscultuur past. Tenslotte is het steeds minder zeker of bepaalde harde vaardigheden binnen afzienbare tijd nog altijd even relevant zijn. Maar als het lerend vermogen van de kandidaat hoog genoeg is kunnen nieuwe vaardigheden naar alle waarschijnlijkheid snel eigen worden gemaakt.

De samenwerking tussen kleinere, flexibele bedrijven en (groepen van) personen in wisselende samenstellingen wordt steeds belangrijker. Netwerkorganisaties, met een schil van specialisten.

Er is een steeds belangrijker rol voor intuitie in plaats van een een uitsluitend rationele benadering; het bezitten van flexibiliteit in het om kunnen gaan met snel veranderende situaties. Het wordt agile everything. Voor bedrijven, personen, professionele rollen, etc. We hebben meer generalisten dan specialisten nodig. Van de ‘traditionele’ I-shaped person met een diepe, specialistische kennis (en interesse…) naaar een T-shaped person met een brede algemene kennis en interesse.

Ohh… en de populaire onzin van een te krappe beroepsbevolking komt nog even voorbij. Wat toch maar weer toont hoe goed de marketingboodschap van de intermediairs en marktonderzoekers werkt. Even los van mismatches tussen vraag en aanbod op bepaalde gebieden. Baarlijke nonsens. Zo, dat ben ik ook weer kwijt.

Dus… de vraag is wat al die recruiters nog moeten doen? Ahh… volgens Wheeler kan dat wel eens zien om na te denken over de wijze waarop die mismatches kunnen worden geelimineerd. Maar dat betekent dat recruiters business savvy moeten worden. Business (recruitment) consultants dus. Oh, oh… Ik hoor in de afstand de CRO aan komen draven. Inderdaad, de chief recruitment officer. Brrr… Iedereen zou toch gewoon een recruiter moeten zijn? Daar heb je geen chief voor nodig; wel een levende en betrokken organisatie. Maar ik ben aan het doordraven, ik moet meer luisteren. Is daar een pilletje voor?

En natuurlijk ook nog even de tweede wandschildering van Clegg:

010

Geef een reactie