#FOTNL: Future of talent event, Trends in Talent

Kevin WheelerSsttt.. we beginne het event Envisioning the Workforce of 2015; georganiseerd door Compagnon en Kevin Wheeler’s The Future of Talent Institute. Waarbij Wheeler in het eerste uur:

unveils trends for 2011-2015 focusing on the shift in talent leadership: “From Control to Leadership.” Traditionally sidelined, Human Resources and Talent Leadership now holds the key to business success.

Ik ben er klaar voor. Maar eerst begint Eileen Clegg de dag met de synergy game, waarbij de deelnemers random aan elkaar gekoppeld worden waarbij ze met elkaar de volgende vragen bespreken “why are we here and why did we happen to pair up?“. Een ijsbrekertje dus. Die tot een nog behoorlijk lange discussie leidt; waarmee we eigenlijk al in een unconference setting zijn beland. Damn… want dat is veel moeilijker te omschrijven dan een lekker gestructureerde presentatie.

Waarbij onder meer een zeer interessant expose van Wheeler over generaties, waarbij Gen Y een belangrijke rol gaat spelen in de wijze waarop werk georganiseerd gaat worden. Wheeler refereert daarbij aan een potentieel zeer interessant boek over generaties: Generations: The Histort of America’s Future, 1584 to 2069, van Neil Howe en William Strauss. In Wheelers’ optiek zal er geen sprake van een graduele verandering, maar een stapsgewijze verandering als gevolg van de instroom van Gen Y. Waarbij Gen Z zich conformistisch zal opstellen ten opzichte van hetgeen Gen Y veranderd.

Volgens Wheeler zijn kleine bedrijven in potentie veel beter in staat om jonge medewerkers (langer) te binden mede omdat de jongere generatie in het algemeen liever bij kleine bedrijven wil werken dan bij een grote organisatie. Wat wordt versterkt door het voorbeeld van trainees bij banken waar 80% vertrekt binnen een paar jaar.

Er is volgens Wheeler een groeiende behoefte aan diagonale denkers om de complexiteit van toekomstige uitdagingen aan te kunnen en het tempo waarin veranderingen zich voordoen. Hoe ga je overigens als bedrijf om met snelle en complexe veranderingen? Tijd voor een brainstormpje in meerdere groepen.

En voor mij even een moment om de eerste wandschildering van Eileen Clegg te uploaden. En dat ziet er zo uit:

Eileen Clegg: eerste wandschildering

Geef een reactie

1 Comment