ABU: uitzendmarkt hangt aan laatste halm

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 9 (week 33 – 36) van 2011. En in tegenstelling tot mijn verwachting er zit nog altijd een ietsiepietsie leven in de uitzendsector:

In periode 9 (week 33 – 36) groeide het aantal uitzenduren met 3% en de uitzendomzet nam toe met 4% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Aangezien de sector in periode 9 van 2010 met 8% groeide is er dus nog altijd reden voor enige hoop; ook al is deze nog zo beperkt. De sector laat zien een vechtersbaas te zijn. Het onvermijdelijke lot wordt hierdoor nog even uitgesteld.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

Hoewel na de cijfers van periode 8 het redelijk leek om te veronderstellen dat periode 9 wel eens in negatief terrein zou kunnen duiken is dat niet gebeurt. Het is weliswaar een heel klein plusje, maar niettemin en plusje. En dat is zonder meer positief nieuws. Voor deze periode wel te verstaan; want de overall groei blijft bijzonder mager.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

image

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

De slakkegang van het herstel zet zich dus onveranderd voort. Met een nauwelijks waarneembare stijging van die slakkengang. Maar dat betekent wel dat de verwachte stagnatie dus nog even wordt uitgesteld door de uitzendsector. De sector geeft zich duidelijk niet zonder slag of stoot gewonnen.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Voila, van 0,15% naar 0,22%. Nauwelijks waarneembaar voor het blote oog en mogelijk slechts statistische ruis. Maar dat is zonder de gedetailleerde cijfers natuurlijk niet vast te stellen. Maar uiteindelijk zal de uitzendsector voor het onvermijdelijke het hoofd moeten buigen. Periode 9 is wat dat betreft niets meer dan uitstel van executie…

Ontwikkelingen per sector
Ook deze periode is de sector Techniek nog de enige echte groeier (+13%); eenzelfde percentage als in de voorgaande periode. De sector Industrie (+3%) is duidelijk aan het stagneren, een situatie waar de sector Administratie (+2%) al eindeloos in lijkt verkeren. En jawel, de sector Medisch (-13%) krimpt sneller en sneller door.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

De sector Medisch is in een vrije val geraakt en nu duidelijk onder het niveau van de sector Administratie aanbeland. Laatstgenoemde sector is al meer dan een jaar niet in beweging te krijgen; veel verder dalen is onmogelijk, maar stijging is nog onwaarschijnlijker… De sector Industrie is duidelijk aan het pieken, waardoor alle druk op de schouders van de sector Techniek komt te liggen. En hoewel deze sector de druk nog altijd weet te dragen is het slechts een kwestie van tijd totdat ook hier de druk te hoog wordt. En dan helpt alle technische kennis van de wereld ook niets meer…

De impact van de almeer dieper worden monetaire en economische crises zal onverbiddelijk zijn weerslag gaan krijgen op de uitzensector. Het is op zich een wonder dat deze impact zich in de cijfers van periode 9 nog niet laat zien, maar mogelijk is dit een laatste flakkering van een langzaam dovende kaars. Dit najaar wordt een bijzonder slecht najaar voor uitzenders. En iedereen die aandelen heeft in deze bedrijven…

Geef een reactie

3 Comments