Werk.nl + Jobfeed voor transparante arbeidsmarkt

Het zal voor de meeste lezers onopgemerkt zijn gepasseerd; maar Werk.nl en Jobfeed zijn een samenwerking aangegaan waarbij Werk.nl de vacatures toont die door Jobfeed worden gespiderd. De verwachting is dat met het grotere vacature-aanbod de kans op het vinden van een baan wordt vergroot. Waarmee UWV WERKbedrijf daadwerkelijk één van haar doelstellingen (transparantie op de arbeidsmarkt vergroten) probeert in te vullen.

Overigens is deze samenwerking sinds begin september operationeel; zoals dit bericht op Werk.nl laat zien:

image

De enige suggestie in dit bericht dat het om een samenwerking met Jobfeed gaat is het acroniem JFD wat in het referentienummer zichtbaar moet zijn.

De vacatures van Jobfeed zijn niet zichtbaar voor alle bezoekers van Werk.nl; alleen werkzoekenden met een uitkering hebben toegang tot deze vacatures. Het aanbod van Werk.nl en de vacatures van Jobfeed worden op basis van de matchscore getoond. Het is dus niet zo dat eerst de eigen vacatures van Werk.nl worden getoond en pas daarna de vacatures die via Jobfeed zijn gevonden.

De zoekfunctie van Werk.nl is helaas de enige mogelijkheid om in het vacature-aanbod te zoeken. Ik zou dat toch graag inruilen voor de zoek- en verfijningsfunctie van Jobfeed:

Zoekfunctie van Werk.nl (links) en zoek- en verfijningsfunctie van Jobfeed (rechts) 

Zoekfunctie van Werk.nl (links) en zoek- en verfijningsfunctie van Jobfeed (rechts)

Maar ja, werkzoekenden met een uitkering hebben niet veel te willen… Hoe dan ook, ze krijgen een aanzienlijk groter aanbod aan potentieel relevante vacatures dan ooit te voren; en met name in beroepsgroepen waar Werk.nl traditioneel was ondervertegenwoordigd. En hiermee wordt hopelijk de schadelast voor de BV Nederland (als gevolg van betaling van werkloosheidsuitkeringen) zoveel mogelijk beperkt. Wat uiteindelijk de missie van UWV WERKbedrijf is.

Omdat de samenwerking pas een maand bezig is zijn er nog geen resultaten beschikbaar. Maar die komen ongetwijfeld nog, en dat is interessante informatie. De samenwerking tussen Werk.nl en Jobfeed is voorlopig voor de periode van 1 jaar (en loopt dus tot eind augustus 2012); ondertussen is UWV WERKbedrijf het proces voor een Europese aanbesteding gestart. Waarmee deze werkwijze een meer permanent karakter moet gaan krijgen.

Geef een reactie

1 Comment