Slecht nieuws: volume commerciële vacatures krimpt

Leek het er enige tijd geleden nog op dat het volume aan vacatures voor commerciële functies terug zou komen op het niveau van 2008 dan kan dat met ingang van afgelopen week worden vergeten. Want het volume aan dit type vacatures is weer aan het krimpen. Waarbij er sprake is van gedeelde smart aangezien hetzelfde geldt voor administratieve en financiele functies:

Trendlijn ontwikkeling vacaturevolume bepaalde beroepsgroepen, 2008 - heden (2008 = 0%). Bron: Jobfeed

Trendlijn ontwikkeling vacaturevolume bepaalde beroepsgroepen, 2008 – heden (2008 = 0%). Bron: Jobfeed

Eigenlijk laat alleen het volume aan ICT vacatures nog groei zien; de andere functiegroepen zijn in stagnatiemodus. Er valt bijzonder weinig positiefs te zien in de ontwikkeling van het vacaturevolume bij de grootste beroepsgroepen…

In onderstaande grafiek is de wekelijkse variatie in nieuwe vacatures voor commerciële functies weergegeven:

Volume aan commerciële functies, wekelijks aantallen en 52-weeks gemiddelde, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Volume aan commerciële functies, wekelijks aantallen en 52-weeks gemiddelde, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

De wekelijkse vacature-aantallen tonen een aanzienlijk zorgwekkender beeld dan de trendlijn (nog) laat zien. Er is sprake van een wel zeer sterke terugval van het wekelijkse vacaturevolume voor dit type vacatures na de zomerdip.

De ontwikkeling van het vacaturevolume voor administratieve functies is nog veel droeviger, met name omdat hier nooit sprake is geweest van enig herstel na de sterke daling als gevolg van de financiele crisis:

Volume aan administratieve functies, wekelijks aantallen en 52-weeks gemiddelde, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Volume aan administratieve functies, wekelijks aantallen en 52-weeks gemiddelde, 2008 – heden. Bron: Jobfeed

Tja, hier is nets als bij de commerciële functies een duidelijke terugval zichtbaar na de zomer. Waarmee we alweer op het laagste niveau lijken te zijn aanbeland. Wat een droefheid…

Geef een reactie

1 Comment