Empresaria-kroonprins Joost Kreulen: ‘Ik volg Nederland met een schuin oog.’

Joost Keuen De benoeming van voormalig Vedior-directeur Joost Kreulen tot CEO van Empresaria kwam vorige maand als een verrassing.

Kreulen werkte van 1996 tot 2008 bij Select en later Vedior. Zijn huidige benoeming bij Empresaria ligt in het verlengde daarvan: grootaandeelhouder Tony Martin van Empresaria was eerder bestuursvoorzitter van Vedior – en is dus opnieuw Kreulens baas.

Wij interviewden Kreulen over zijn nieuwe functie.

Q&A Joost Kreulen, toekomstig CEO Empresaria

U bent al enige tijd naast uw functie als Directeur Azië ook interim-directeur Verenigd Koninkrijk. Waarom?
‘Ik ben voor Empresaria in Londen gestationeerd en verantwoordelijk voor zes gespecialiseerde bureaus. Voor de zomer hebben wij een van onze dochterbedrijven afgestoten, omdat dat bedrijf niet gespecialiseerd genoeg was voor onze rendementseisen. Daarmee is ook de verantwoordelijke voor de Britse markt uit het bedrijf gestapt. Ik werkte in deeltijd in Azië. Topman Miles Hunt vroeg mij of ik interesse had om in Londen de zaak over te nemen. Dat heb ik gedaan. De resterende drie bedrijven die nu nog aan Miles rapporteren, worden de komende maanden aan mij overgedragen.’

En nu wordt u zijn opvolger. Waarom vertrekt Hunt?
‘Hijs is al vijftien jaar directeur van het bedrijf. Hij gaf aan uiteindelijk wat anders te willen doen. Daar was geen tijdstip aan gekoppeld.’

Hoelang was u al zijn beoogd opvolger?
‘Toen president-commissaris Tony Martin mij afgelopen zomer vroeg om in Londen te komen, polste hij ook hoe ik aan zou kijken tegen de totale verantwoordelijkheid. Ik wilde daar nog over nadenken en de zaken stap voor stap aanpakken. Uiteindelijk zijn die stappen in een wat sneller tempo gegaan dan ik aanvankelijk dacht.’

De halfjaarcijfers van Empresaria vielen tegen. Wat hebben de resultaten met het vertrek van Hunt te maken?
‘Die vraag hebben we bij de presentatie van de cijfers ook gekregen. Maar dat is niet het geval. Onze frustratie over de tegenvallende prestatie in Duitsland in ede eerste helft van 2011 is een gedeelde frustratie en niet een gepersonaliseerde frustratie die op de CEO is afgewenteld. Het is zijn eigen keuze geweest om de Raad van Bestuur te laten weten zijn functie over te dragen aan mij.’

‘Daar komt bij dat Hunt van origine een ondernemer is. Hij heeft het bedrijf opgericht en is altijd erg bezig met het opzetten of kopen van bedrijven in opkomende markten. En gegeven de situatie van de eerste helft van 2011 en de huidige onzekerheid in de markten is het duidelijk dat we voorlopig niet veel zullen kopen. Dat leidt ertoe dat de focus op organische groei gericht zal zijn. En op het uitbouwen van bestaande bedrijvenportefeuille.’

En daar zat Hunt niet op te wachten?
‘Miles heeft toen gezegd: Als Joost meer operationele verantwoordelijkheden op zich gaat nemen en de focus gericht is op organische groei, dan is er voor mij als CEO van de business voor wat betreft overnames niet heel veel activiteit meer. En dan kan ik beter nu de beslissing nemen, want anders lopen we elkaar in de weg, of begin ik me te vervelen. Dat is eigenlijk het verhaal erachter.’

Zoekt u nog een opvolger voor de Aziatische dochterbedrijven?
‘Nee. Azië blijf ik zelf doen. Ik heb dat de afgelopen maanden veel strakker opgezet en mijn mensen meer verantwoordelijkheden gegeven. Die bedrijven staan inmiddels steviger op hun benen en dus hoef ik niet elke maand meer in het vliegtuig stappen. De tijd die vrijkomt richt ik op Engeland en Europa.’

Vorig jaar verkocht Empresaria zijn laatste Nederlandse participatie. Kunnen we met uw aantreden ook een herintrede in Nederland verwachten?
‘Ik heb jaren in Nederland gewerkt en dus volg ik de ontwikkelingen hier met een schuin oog. Ik ben van mening dat als we iets nieuws op deze markt brengen, dat het dan iets revolutionairs moet zijn en niet meer van hetzelfde. Het inbrengen van diensten die al lang en breed in Nederland aangeboden worden, voegt geen waarde toe. Want de Nederlandse markt is weliswaar groot, maar wordt niet veel groter meer. Ik zie meer mogelijkheden in opkomende markten, waar ook de kernstrategie van Empresaria op gericht is, dan me een positie te verwerven in sterk ontwikkelde landen als Nederland. Maar uitsluiten zal ik het niet.’

Acquisities bedoelt u?
‘Dat kan een acquisitie zijn, een deelname of de financiering van een startup. De Nederlandse markt is in beweging gekomen in 2009, toen er bedrijven gestopt zijn, maar ook startups met nieuwe concepten in de markt. Dus laten we maar eens kijken wat er de komende maanden gaat gebeuren. Als we in een dubbele dip komen, verwacht ik een nieuw rondje shakeouts en wisselingen van mensen. Wellicht ontstaan dan kansen.’

Wat verandert er met uw aantreden aan de strategie van Empresaria?
‘Die ga ik niet veranderen. Azië blijft een belangrijke markt. Alle bedrijven dragen bij aan de winst. En er zit voldoende potentieel in de markt om volgend jaar weer te gaan uitbreiden. Ik kijk op dit moment nog naar uitbreiding van onze activiteiten in Zuid-Oost-Azië en met name in Hong Kong, waar we nog niet zitten. Dat doen we niet via acquisitie, maar door daar een kantoor met bestaande merken te openen.’

Geef een reactie