Donner voor (vice) – President!

Nog maar een berichtje dan. In  plaats van kritisch bloggen is Marc Drees vrolijk aan het jodelen in Oostenrijk.  ’n Beetje stil dan hier…..

We weten eigenlijk allemaal wel dat Recruitment behalve strategisch vooral ook een heel conjunctuurgevoelig en bovenal een heel oppertunistisch vak is. Eigenlijk alles kan en mag, en de waan van de dag regeert vaak op elk moment.  Dat maakt het dan ook wel weer mooi, dynamisch en afwisselend. Nergens zoveel meningen, indrukken, verschillen, overeenkomsten, etc. etc. als in Recruitment. Stof genoeg voor nadenken, doen, passen, zwijgen, praten, bloggen of om zsm te vergeten. Gelukkig hier niet alleen op RecruitmentMatters. Nu vooral ook bij de de Raad van State……

Men zoekt een Vice-President. Geheel conform de afspraak plaatst men een vacature in de Staatcourant:

Vacature vice-president Raad van State

Aan de heer mr H.D. Tjeenk Willink wordt ingevolge artikel 3, lid 1 onder b van de Wet op de Raad van State, eervol ontslag verleend als vice-president van de Raad van State.

Ten gevolge daarvan is per 1 februari 2012 vacant het ambt van:

VICE-PRESIDENT VAN DE RAAD VAN STATE

De vice-president wordt benoemd bij Koninklijk Besluit. De benoeming is geregeld in artikel 2 van de Wet op de Raad van State.

De vice-president heeft de dagelijkse leiding van de Raad van State en de Raad van State van het Koninkrijk en treedt op in vele contacten met uiteenlopende instellingen binnen en buiten de overheid. De Raad van State is onafhankelijk adviseur van de regering voor wetgeving en bestuur en hoogste algemene bestuursrechter. De Raad is ook adviseur van de Staten-Generaal. De advisering is opgedragen aan de Afdeling advisering, de bestuursrechtspraak aan de Afdeling bestuursrechtspraak. De vice-president is voorzitter van de Afdeling advisering.

Indien u zich gekwalificeerd acht voor deze functie en belangstelling heeft om deze te vervullen, wordt u verzocht dit in een brief met daarbij gevoegd een cv kenbaar te maken. Uw brief dient uiterlijk op donderdag 10 november 2011 te zijn ontvangen.

Uw brief richt u aan Hare Majesteit de Koningin. U kunt deze, onder vermelding van de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ op de enveloppe, toezenden aan:

De Minister van Veiligheid en Justitie

kenmerk – 2011.15 bsg

Postbus 20301

2500 EH ’s-GRAVENHAGE

U kunt de profielschets vinden op: www.rijksoverheid.nl/profiel-vicepresident-raadvanstate

De selectie van kandidaten die uitgenodigd worden voor een gesprek, zal worden gedaan door de minister van Veiligheid en Justitie. Hij voert ook de daaropvolgende gesprekken.

Een hilarische advertentie! Normaliter voert de Minister van Binnenlandse zaken deze geprekken. Nu niet…. Zal dit wellicht te maken hebben dat de Minister van Binnenlandse zaken hier gaat solliciteren of wellicht al is aangesteld?

Hahahaa… wie houdt hier dan wie voor de gek? Mij in ieder geval niet……. Ik klim gelijk in de pen!

Geef een reactie

1 Comment