BREKEND: Michael Page voor de rechter: ‘Concurrent Robert Walters ronselt onze jongens.’

Recruitmentbedrijf Michael Page ligt met concurrent Robert Walters in de clinch. Na eerder in een reeks kantonconflictjes (over vertrekkende consultants die onder hun concurrentiebeding uit willen komen) met concurrent YER te hebben gelegen, is Michael Page nu door een naar Robert Walters overgestapte consultant voor het kantongerecht gedaagd. Met een kort geding zou de consultant onder zijn beding uit willen komen en voor Robert Walters gaan werken.

Maar volgens Michael Page zou finance-recruiter Robert Walters – één WTC-torentje verder aan de Zuidas gelegen – druk bezig zijn werknemers van Michael Page ‘te ronselen.’ Dat stelt mr. Henriëtte Bronsgeest, die ook in eerdere zaken Michael Page in verweer bijstaat. In het deze week uitgesproken vonnis, dat RecruitmentMatters in handen heeft, staat te lezen: ‘Michael Page wijst erop dat Robert Walters een directe concurrent is. Robert Walters poogt ook andere werknemers te ronselen.’

De zaak

De zaak is aangespannen door een recruiter die sinds 2008 bij het Amersfoortse kantoor van Michael Page werkt. De consultant stelt ‘bij Michael Page weinig of geen doorgroeimogelijkheden’ te hebben en ‘meer intellectuele uitdaging’ te zoeken bij ‘hoger geplaatste collega’s van wie hij kan leren.’ Die laatste zijn er volgens de consultant bij Michael Page niet, want zo lezen wij in het vonnis: ‘Het ontbreekt daar nu […] aan een constant en consequent beleid [en] er zijn veelvuldige personele veranderingen, hetgeen de nodige consequenties heeft voor de sfeer op de werkvloer en veel onrust veroorzaakt.’

Robert Walters zou de consultant betere voorwaarden bieden, maar Michael Page gaf aan hem aan zijn beding – 12 maanden na beëindiging van het dienstverband geen functie in finance, sales of marketing – te houden. Om onder zijn beding uit te komen, spande de consultant het kort geding aan, dat 3 oktober diende.

Wervingsoorlog

Robert Walters betaalt de advocaat van zijn nieuwe hire, zo erkent directeur Rob Vermaak desgevraagd. En daarmee is Robert Walters de jongste deelnemer aan de al langer durende stoelendans om de fee-earners. Opmerkelijk genoeg was Vermaak tot 2003 zelf werkzaam bij Michael Page – in de dagen waarin het niet-aanvalsverdrag onder recruitmentbedrijven nog bon-ton was.

De rechter stelde de vertrekkende consultant in het gelijk en beperkt het overeengekomen beding tot de regio waarbinnen de consultant bij Michael Page werkzaam was.

Morgen interviewen wij directeur Rob Vermaak van Robert Walters over de zaak.

Geef een reactie

2 Comments