CBS: werkloosheid stijgt naar 5,6%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in augustus de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) verder gestegen:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in september 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 438 duizend. Dat komt overeen met 5,6 procent van de beroepsbevolking.

Dat is dus een stijging van 0,2% ten opzichte van augustus. En dat is ronduit fors te noemen! Waarmee overigens het CPB zich weer eens als volstrekt incompetent heeft gepositioneerd met haar voorspelling van een gemiddelde werkloosheid over 2011 van 5,0%. Op dit moment is het gemiddelde 5,2% en ga er maar vanuit dat dit nog verder gaat stijgen.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  september 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  september 2011 (op basis van CBS cijfers)

De stijging van de werkloosheid in de afgelopen maanden is ronduit extreem te noemen. Van 5% in juni naar 5,6% in september is een krankzinnig snelle stijging. Wat is hier aan de hand? We stevenen regelrecht af op het record (5,8%) dat in februari 2010 werd bereikt als gevolg van de financiele crisis. Geen goed teken…

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie

5 Comments