CBS: werkloosheid stijgt naar 5,8%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in oktober de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) sterk gestegen:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid is in oktober 2011 met 17 duizend personen gestegen en kwam daarmee uit op 455 duizend.

Dat is dus voor de tweede achtereenvolgende maand een stijging met 17.000 personen, en voor de tweede achtereenvolgende maand een stijging van de werkloosheid met 0,2%. Van 5,6% in september naar 5,8% in oktober. En dat is een krankzinnig snelle stijging in de afgelopen maanden. En het is nog veel erger, want de werkloosheid is nu op vrijwel gelijke hoogte gekomen met het hoogste niveau na de financiele crisis, in februari 2010. We zijn terug bij af…

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  oktober 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  oktober 2011 (op basis van CBS cijfers)

Die rechte lijn omhoog is angstaanjagend om te zien. Ik heb er geen ander woord voor. En met de economische vooruitzichten die op onweer staan is het aannemlijk te veronderstellen dat de stijging van de wekloosheid nog wel even door zal gaan. Geen prettig vooruitzicht. Helaas is het voor eenieder die de afgelopen jaren de moeite heeft genomen om de wereldeconomie te volgen niet bepaald een verrassing te noemen. Maar dat het ineens zo snel zou gaan is dan wel weer verbazingwekkend.

Tegen deze achtergrond blijft de ontwikkeling van het vacaturevolume mij nog altijd verbazen. Hier zou toch nadrukkelijk sprake moeten zijn van een ineenstorting; maar het lijkt wel of eerder het tegendeel waar is. Een uiterst merkwaardige situatie, waarbij de inverse relatie tussen vacaturevolume en werkloosheidspercentage volledig verdwenen is.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord

4 Comments