ABU: het is zover…

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 11 (week 41 – 40) van 2011. En de uitzendsector heeft er het kleinst mogelijke plusje uit weten te persen:

In periode 11 (week 41 – 44) groeide het aantal uitzenduren met 1% en de uitzendomzet nam toe met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En hiermee heeft de ABU het onvermijdelijke wederom met vier weken uit weten te stellen. Het onvermijdelijke? Jawel, een krimp bij de grote uitzenders. Een situatie waar ze op dit moment al ongetwijfeld mee worden geconfronteerd.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

In de afgelopen drie periodes is het paarse plusjes steeds iets kleiner geworden. Een onristbarende trend die, zeker gezien de hoge groene plus in periode 12 van 2010, in de volgende periode weleens in een paars minnetje kan omslaan. Uitzendland maakt zich op voor gure tijden; en dat wordt nog eens versterkt door de meer dan ongunstige vooruitzichten voor de arbeidsmarkt die op basis van de analyse van het CPB kunnen worden getrokken.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb dat gedaan door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

Kan iemand nog een stijging zien in de trendlijn? Er is een stijging maar die is echt nauwelijks waarneembaar. En daarmee is het moment van stilstand vrijwel aangebroken. Gezien de vooruitzichten volgt na stilstand in de huidige situatie onvermijdelijk achteruitgang.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Een ‘groei’percentage van 0,07% ten opzichte van de vorige periode? Is dat zoiets als 7/100ste verschil bij schaatsen? Anders gezegd, een niet waarneembaar verschil in vergelijking tot stilstand. En dat is natuurlijk exact wat er op dit moment aan het gebeuren is.

Ontwikkelingen per sector
De sector Techniek nog de enige sector die enige relevante groei laat zien (+8%); maar dat is al ruim lager dan de 12% van periode 10. De sectoren Industrie (+1%) en Administratie (+1%) staan beiden vrijwel stil terwijl de sector Medisch (-12%) onverbiddelijk blijkft krimpen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Zou er een bodem zijn waarop de sector Medisch gaat stuiten of blijft ze onveranderd dalen tot nul? De rechte lijn naar beneden weigert af te vlakken… De trendlijnen voor de sectoren Administratie en Industrie flatlinen en gaan in komende periodes ongetwijfeld een dalende tendens vertonen. Waar gezien de lange periode van uitblijvende groei de sector Administratie een eerste kandidaat voor is. Slechts de sector Techniek houdt koppig vast aan een stijgende lijn, zij het dat er sprake is van een duidelijke vertraging van die groei.

De situatie voor uitzenders is dus ronduit bedroevend te noemen. Op geen enkele wijze is de herstelfase voldoende geweest om tot een niveau te komen van voor de financiele crisis. En nu dient de volgende recessie zich alweer aan. Een recessie die waarschijnlijk een veel grotere impact op de werkloosheid zal gaan hebben dan tijdens de financiele crisis. En daarmee een zo mogelijk nog grotere invloed op de uitzenders. De stormlampen kunnen aan en de zuidwesters op. Want het gaat heel, heel hard stormen de komende tijd.

Geef een antwoord

1 Comment
 • tatje
  says:

  Bedankt voor je duidelijke uiteenzetting.

  De koers van USG is vandaag wel gestegen, door een rapport van ING, waar wat potentiele overnamekandidaten staan vermeld, oa USG.

  Niemand die het zo duidelijk kan maken als jij.

  Hopelijk duurt de aankomende recessie niet te lang.

  De wens is de vader van de gedachten.

  Zoals jij het laat zien, kan de dip, wel eens veel erger zijn, worden, dan in 2009.

  Pfffff.