ING voorspelt afzwakking groei werkloosheid

De hersenloze mainstream media van Nederland hebben weer een soundbite te pakken, dit keer dankzij het Economisch Bureau van de ING. Dit bureau voorspelt namelijk een werkloosheid van gemiddeld 5,4% in 2011 en van 6,3% in 2012. En dat laatste cijfer zorgt ervoor dat de perberichtherkauwers in de kopieerstift zijn geklommen; want de werkloosheid stijgt snel! Althans, volgens diezelfde herkauwers. En dat terwijl de voorspellingen van ING feitelijk het tegenovergestelde lijken te beweren; namelijk van een sterk afzwakkende groei van de werkloosheid. Wat feitelijk nog veel merkwaardiger is.

Als de werkloosheid voor Nederland in 2011 op 5,4% zou uitkomen dan ziet de ontwikkeling van de werkloosheid voor november en december er ongeveer zo uit:

Werkloosheidspercentage per maand gedurende 2011, november en december geschat

Werkloosheidspercentage per maand gedurende 2011, november en december geschat

Met deze voorspelling laat ING dus zien dat in de laatste twee maanden van 2011 de werkloosheid al minder snel groeit dan in de daaraan voorafgaande maanden. Want in augustus, september en oktober is de werkloosheid met bijna 0,2% per maand gegroeid. En voor de resterende twee maanden van 2011 zou dit percentage afvlakken naar 0,15% per maand.

En laten we voor het (rekenkundige) gemak eens aannemen dat we in 2012 een lineaire groei van de werkloosheid hebben om tot die 6,3% als gemiddelde voor het hele jaar te komen. En dat we starten met dezelfde werkloosheid als in december 2011, namelijk 6,1%. In dat geval is er sprake van een zeer beperkte groei van 0,04% per maand, om overigens te eindigen met een niet onaanzienlijk werkloosheidspercentage van 6,5%… :

Geschatte ontwikkeling van het werkloosheidspercentage per maand voor 2012

Geschatte ontwikkeling van het werkloosheidspercentage per maand voor 2012

Met andere woorden, ING gaat niet alleen uit van een afzwakkende groei van de werkloosheid maar ook van een relatief beperkte groei van die werkloosheid in 2012; en aanzienlijk minder dan de werkloosheidsgroei in 2011. De vraag is natuurlijk of het Economisch Bureau hiermee een realistische of toch behoorlijk rozige voorspelling doet. Zeker omdat de redenen waardoor er na het uitbreken van de financiele crisis zo’n beperkte groei van de werkloosheid was zich juist nu als een versneller van een verdere groei van de werkloosheid ljken te gaan manifesteren.

In de toekomst kijken is ons niet gegeven; maar mijn voorspelling zou toch een stuk negatiever uitvallen die van het ING. Waarbij de 7% grens van de werkloosheid weleens doorbroken zou kunnen worden. Maar ja, voorspellingen, he….

Geef een antwoord

3 Comments