Monsterboard is (weer) carrièrepartner?

Monsterboard is niet langer een BeKnown banner, getuige onderstaande aangepaste homepage. Beknown is verschoven naar de achtergrond (begrijpelijk gezien de magere resultaten). Des te opmerkelijker dat juist vandaag een blogomercial op Marketingfacts is gepubliceerd waarin Monsterboard haar evolutie van jobboard naar carrièrepartner door sociale media probeert te omschrijven.

Monsterboard | Homepage

Het is opvallend dat het artikel spreekt van een ontwikkeling van een vacaturesite naar carrièrepartner. Monste(board) heeft zich al lang voor het tijdperk van sociale media als een carrièrepartner gepositioneerd. Maar mogelijk denkt Monsterboard dat het nu dan toch echt iets meer gaat doen dan vacatures op een digitale plakplaats te laten zien. En dat is voor een deel ook zeker het geval.

Zoals bijvoorbeeld het terecht in het artikel aangehaalde succes van de Monstercoach. Evenals de andere cross-overs die Monsterboard in de laatste jaren heeft gedaan naar de werkelijke wereld. Hiermee helpt ze misschien kleine aantallen mensen in verhouding tot het volume aan online bezoekers; maar de meerwaarde voor die mensen is natuurlijk wel enorm. En dat kan dan wel weer een ferme WOM boost geven (voor de acroniem-analfabeten: Word Of Mouth).

Maar het artikel is ronduit komisch als je kijkt naar de wijze waarop de schrijfster probeert de de relatie tussen Monsterboard en social media te beschrijven:

In online recruitment hebben social media een hoop teweeg gebracht, zowel aan de kant van werkzoekenden als aan de kant van werkgevers. Op de arbeidsmarkt van vandaag gaat de jacht op de ideale baan veel verder dan het ad hoc solliciteren op een specifieke vacature. Online personal branding en social recruitment zijn belangrijke trends die sociale media op gang hebben gebracht. Een trend die Monsterboard niet kon negeren en vanuit businessperspectief was het noodzakelijk hierop te anticiperen.

Dankzij dit artikel weet ik dus dat ik mijn vroegere zoektochten naar een baan niets anders was dan ad hoc solliciteren op een specifieke vacature. Zo voelde het overigens niet, maar altijd fijn om te weten. Het wordt echter nog leuker wanneer de relatie tussen Monsterboard en social media wordt beschreven als [e]en trend die Monsterboard niet kon negeren en vanuit businessperspectief was het noodzakelijk hierop te anticiperen. In één zin wordt de (overigens onmogelijke) transformatie van onwillige toeschouwer naar initiatiefrijke innovator beschreven. Chapeau!

Er is vanzelfsprekend sprake van grove geschiedvervalsing door Monster(board) als een vroege entrant binnen social media af te schilderen. Zeker omdat begin van dit jaar Monster zich nog bijzonder laatdunkend heeft uitgelaten over de impact van social media:

“Networking has always been a useful means of connecting people. And it should continue to be."

“We operate a completely different business from LinkedIn, and don’t see them impacting our business in a meaningful way. The facts tell the story."

Dat was (en is) natuurlijk ronkende onzin, maar het geeft wel zeer duidelijk de mindset van Monster weer. Een mindset die Monsterboard nu blijkbaar uit de geschiedenisboekjes probeert te verwijderen.

En dan nog iets over die different business from LinkedIn. Monsterboard zegt over BeKnown het volgende:

Onlangs hebben we tevens een eigen social kanaal geïntroduceerd: BeKnown. BeKnown is een applicatie waarmee werkzoekenden een professioneel netwerk kunnen opzetten binnen Facebook. We helpen werkzoekenden hiermee bij het opbouwen van een online personal brand om zo hun kansen op een baan te vinden te vergroten.

Maar hoe wijkt deze beschrijving af van de dienstverlening van LinkedIn? Inderdaad, a completely different business

De leukste zin is echter tot het laatst bewaard. Hier vliegt de ambitie van Monsterboard volledig uit de bocht:

En daarmee zijn we een carrièrepartner voor elke fase in een carrière.

Natuurlijk! Dream on…

Geef een antwoord

2 Comments