CPB stelt dat werkloosheid in 2012 … daalt?

Het CPB komt weer eens met een raming; dit keer onder de voorspelbare maar sombere titel: Nederland in recessie. Inderdaad, het CPB is met deze voorspelling rijkelijk laat… Maar het CPB doet tegelijkertijd ook een voorspelling over de werkloosheid in 2011 en 2012, en dat is interessant; met name gezien haar bizar slechte voorspellingen van de werkloosheid tijdens de afgelopen (crisis)jaren. Heeft het CPB van haar fouten geleerd?

Zo zien de voorspellingen van het CPB er uit voor de arbeidsmarkt:

Ramingen van het CPB voor de arbeidsmarkt voor 2011 en 2012. Bron: CPB

Ramingen van het CPB voor de arbeidsmarkt voor 2011 en 2012. Bron: CPB

Dus volgens de nationale definitie komt het werkloosheidspercentage in 2011 op 5,5% uit; voor 2012 gaat het CPB uit van een percentage van 6,5%. Een week geleden kwam het ING nog met cijfers van 5,4% (voor 2011) en 6,3% (voor 2012). Waarmee de bank een stuk positiever naar de economische ontwikkelingen kijkt dan het CPB.

Maar hoe realistisch is de raming van het CPB eigenlijk? Ik durf het wel aan om te zeggen dat de voorspelling van het CPB volstrekt onzinnig is. En daarbij doel ik vooral op haar voorspelling van de 5,5% werkloosheid in 2011. Reken maar even mee…

Want om op een gemiddeld werkloosheidspercentage van 5,5% uit te kunnen komen, is een explosieve groei van de werkloosheid in de laatste 2 maanden van dit jaar noodzakelijk. Tenslotte staat op dit moment (na 10 maanden) de werkloosheid op een gemiddelde van 5,26%; een stijging naar een gemiddelde van 5,5% vraagt om de volgende ontwikkeling:

Werkloosheidspercentage per maand, 2011. Grijze kolommen zijn lineaire extrapolaties om tot de voorspellingen van CPB (donkergrijs) en ING (lichtgrijs) te kunnen komen.

Werkloosheidspercentage per maand, 2011. Grijze kolommen zijn lineaire extrapolaties om tot de voorspellingen van CPB (donkergrijs) en ING (lichtgrijs) te kunnen komen

De donkere kolommen stellen de noodzakelijke (lineaire) groei voor van het werkloosheidspercentage in november en december, wat nodig is om tot die 5,5% van het CPB voor 2011 te kunnen komen. De lichte kolommen stellen de groei voor die nodig is om tot de 5,4% van het ING te kunnen komen.

Om tot een gemiddelde werkloosheid van 5,5% over 2011 te kunnen komen moet de werkloosheid in december van dit jaar op 7,0% staan. Ongelogen! Dit is wat het CPB stelt met haar voorspelling over de werkloosheid. Een volstrekte onmogelijkheid dus. Sterker nog, op basis van deze voorspelling en het feit dat de gemiddelde werkloosheid over 2012 volgens het CPB op 6,5% uitkomt, betekent het dat in 2012 de werkloosheid dus moet gaan dalen ten opzichte van het niveau dat in december 2011 (7,0%) wordt bereikt. Briljant! Waarmee overigens niet is gezegd dat een werkloosheidspercentage van 6,5% volstrekte onzin is. Maar je kan ook goed gokken op basis van een volstrekt krankzinnig en ongeloofwaardig verloop van de werkloosheid.

Is het geen heerlijk idee dat het kabinet haar beleid stoelt op wat het CPB uit haar black box laat komen? Wat een ramp!

Geef een reactie

8 Comments
 • Marc Drees
  says:

  En we hebben een (wederom volstrekt zinloze) reactie van het CPB:
  U geeft in uw internet-stuk aan dat het CPB 7,0% werkloosheid in december heeft. Mijn reactie is bedoeld om aan te geven dat dat helemaal niet hoeft (en ook niet zo is). We hebben inderdaad een preciezere raming die niet is afgerond, maar die is niet beschikbaar. Dit om het beeld van schijnprecisie te vermijden.
   
  Waar te beginnen? Het CPB tennist zonder net, en ik moet blijkbaar met net tennissen? Wat voor ongekende onzin is dit? De nauwkeuriger raming is wel bekend maar niet beschikbaar om schijnprecisie te vermijden? Maar tegelijkertijd wordt wel een vermanend vingertje opgestoken zonder daarbij duidelijkheid te verschaffen?

 • Marc Drees
  says:

  Altijd fijn om te weten, of liever gezegd, om niet te weten. Want dit is de reactie van het CPB:
   
  Op <link naar artikel> gaat u in op onze jongste ramingen. Ik wil graag benadrukken dat onze ramingen zijn afgerond op kwarten. Stel wij hebben achterliggend, net als in het ING-voorbeeld, 5,4% in onze raming voor het werkloosheidspercentage, dan ronden we dat af in de publicatie op 5½%. Uw veronderstelling dat in onze raming de werkloosheid oploopt naar 7% aan het eind van 2011, klopt dan ook niet.
   
  Hoe de betreffende CPB’er kan stellen dat mijn veronderstelling niet klopt is mij als gevolg van deze reactie natuurlijk een raadsel. Tenslotte stelt de commentator dat volgens het CPB de werkloosheid in 2011 tussen 5,375% en 5,625% kan liggen. En dat is me natuurlijk nogal een gat. Met potentieel nog veel grotere consequenties dan ik op basis van de publicatie had voorzien. Want feitelijk zegt het CPB dus dat de werkloosheid in Nederland in december pakweg tussen de 6% en 8% kan uitkomen.
   
  Ik heb ook nog even als volgt naar het CPB gereageerd:
  Hoe u kunt stellen dat de werkloosheid op basis van uw afronding niet zou kunnen oplopen naar 7,0% in december is mij een raadsel. Tenslotte geeft u op basis van uw reactie feitelijk aan dat de werkloosheid in 2011 dus tussen 5,375% en 5,625% komt te liggen. Wat op basis van een lineaire extrapolatie voor de twee resterende maanden tot een werkloosheidspercentage in december tussen de 6% en 8% leidt.

  Ik meen echter verder uit uw reactie te begrijpen dat er wel degelijk een nauwkeurig raming binnen het CPB beschikbaar is. Ik ben dan ook bijzonder benieuwd naar de werkelijke ramingen van het CPB voor de jaren 2011 en 2012 van het werkloosheidspercentage volgens de nationale definitie. Ik ga er vanuit dat deze informatie in het publieke domein thuishoort.

   Met vriendelijke groet,

  Marc Drees
   

 • Maarten Fekkers
  says:

  Volgens mij haal je de cijfers van de Nationale definitie en reguliere becijfering door elkaar. En komt daar de grote (vreemde)verschuiving vandaan.