CBS: werkloosheid onveranderd op 5,8%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in november de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) exact gelijk gebleven:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in november 2011 uit op 455 duizend personen.

Na een tweetal maanden waarin de werkloosheid zeer sterk is gestegen staan we nu ineens stokstijf stil. Je vraagt je toch af hoe die seizoenscorrectie werkt…

Maar afgezien daarvan worden de voorspellingen van ING (5,4% gemiddeld over 2011) en van CPB (5,5% danwel 5,375% – 5,675%) hiermee steeds minder waarschijnlijk. Tenzij in de maand december de seizoenscorrectie ineens een gigantische sprong gaat maken. Voor ING moet die sprong naar een onwaarschijnlijke 6,4% gaan, voor de CPB ondergrens is ruim 6,1% noodzakelijk (over de bovengrens gaan we het maar niet hebben…). Ook dat cijfer lijkt ondertussen niet langer haalbaar.

Omdat het CBS sinds de invoering van de maandelijkse werkloosheidsrapportage uitsluitend het niet-gecorrigeerde werkloosheidscijfer rapporteerde en nu ineens dit cijfer is ‘vergeten’ te melden heb ik zelf maar de moeite genomen dit cijfer af te leiden. En dan krijgen we het volgende beeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  november 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  november 2011 (op basis van CBS cijfers)

En ziedaar. Na maanden van duizelingwekkende stijging is de werkloosheid ineens gestabiliseerd. Althans, de werkloosheid die is gecorrigeerd voor seizoensinvloeden. Wat dit nou weer gaat betekenen voor de maand december is volstrekt onduidelijk, hoewel een kans op verdere groei aanzienlijk waarschijnlijk moet worden verondersteld dan een kans op een daling van de werkloosheid. Maar we zullen toch een maand geduld moeten hebben voordat we hier antwoord op krijgen. En de kwaliteit van de voorspellingen van ING en CPB definitief te kunnen evalueren. Ik ben benieuwd (hoewel ik denk het antwoord al te weten…)!

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord