ABU: de daling is ingezet

Logotype ABUVandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 12 (week 45 – 48) van 2011. En de uitzendsector heeft zich gewonnen gegeven; er is weer sprake van krimp:

In periode 12 (week 45 – 48) daalde het aantal uitzenduren met 1% en nam de uitzendomzet toe met 1% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Overigens is de krimp minimaal te noemen, maar na een aantal periodes tegenstribbelen hebben de uitzenders uiteindelijk de handdoek in de ring gegooid.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

 ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

De ontwikkeling van de laatste periodes is dus onveranderd doorgezet. Met als gevolg een eerste minnetje na 20 periodes met een plus(je). Uitzendland is weer terug in een krimpfase die zich in de komende tijd naar alle waarschijnlijkheid zal continueren.

En dat blijkt ook overduidelijk uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Dat geeft het volgende beeld:

 Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Er zijn merkwaardige ‘breaks’ te zien na een jaarovergang. Dit komt omdat onder de gekozen berekeningsmethode geen goede overgang kan worden gerealiseerd van periode 13 in het ene jaar naar periode 1 in het daarop volgende jaar. Dit vertekende beeld kan echter door het voortschrijdend jaargemiddelde te berekenen (rode lijn) worden ‘glad gestreken’ waardoor de trend wel zeer duidelijk zichtbaar is.

En de trendlijn heeft gepiekt om vervolgens (overigens nauwelijks waarneembaar) naar beneden af te buigen. Waarmee we ons moeten gaan opmaken voor een perdiode van krimp; zonder dat er sprake is geweest van een werkelijk herstel. En dat kan een extra probleem gaan vormen bij de nodige uitzenders; er is geen enkele reserve opgebouwd om een volgende fase van neergang mee op te vangen. Geen prettig vooruitzicht…

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

 MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Hier is duidelijk dat de verandering van de trendlijn weer in negatief gebied terecht is gekomen. Overigens met een miniscuul percentage van -0,07%. Maar het blijft een verandering van de richting van de trend en daarmee een trendbreuk. Hoewel deze trendbreuk zich allang van tevoren had aangekondigd.

Ontwikkelingen per sector
De sector Techniek is op dit moment de enige sector die nog een (overigens zeer beperkte) groei laat zien (+5%). Een groei die naar mijn mijn verwachting binnen twee periodes zal zijn omgeslagen in een krimp. Hiervoor is de daling van de groeicijfers van deze sector eenvoudig te snel. De sectoren Industrie (-2%) zit alweer in een krimp na in de vorige vier periodes nauwelijks groei te hebben laten zien. De sector en Administratie (0%) staat al meer dan een jaar stokstijf stil terwijl de sector Medisch (-12%) maar door blijft krimpen.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

 Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

De vrijel val van de sector Medisch gaat maar door. Zou er een bodem zijn waarop deze sector gaat stuiten of gaat het in een rechte lijn naar nul? Een bizarre ontwikkeling. De sector Administratie blijft flatlinen en is daarmee al anderhalf jaar lang de meest stabiele sector. Helaas ligt het niveau van deze stabiliteit bijna 30% beneden dat van 2006. En dat is bepaald geen vrolijkmakende constatering.

De sector Industrie heeft net onder de 90% gepiekt en is weer onderweg naar beneden. De vraag is wat de huidige recessie voor impact zal hebben op deze sector. En de trendlijn voor sector Techniek begint te flatlinen; binnen enkele periodes zal ook hier sprake zijn van een omkering.

De grote(re) uitzenders gaan een barre tijd tegemoet. Met alle seinen op rood (pun intended) zullen komende periodes slechts grotere dalingen laten zien waardoor de problemen voor de uitzendmarkt alleen maar groter worden. Er wordt alweer bij meerdere uitzenders ingekrompen door het sluiten van vestigingen en het ontslaan van medewerkers. Een verstandig besluit, want de buffer om tegenslagen op te vangen is bij de vorige recessie (die voor uitzenders eigenlijk nooit echt is opgehouden) al grotendeels verdwenen. Daarnaast is de verwachting voor 2012 ronduit slecht.

Het enige wat uitzenders op de been kan houden is de minstens zo grote problematie bij werkgevers die hierdoor genoodzaakt zijn harder in het vaste personeelsbestand te snijden dan bij het uitbreken van de vorige recessie. En daar ligt tenminste nog enige hoop omdat werkgevers alsnog een beroep moeten doen op uitzenders voor het oplossen van piek- en ziekproblematiek. Maar dit is slechts een schrale troost en zal niet genoeg zijn om een koude sanering in uitzendland te voorkomen. Een barre winter staat voor de deur.

Geef een reactie

1 Comment