Een fijne tegenvaller direct na de Kerst

Lege kluis Twee bijzonder onaangename nieuwsfeitjes voor het sterk groeiende leger (toekomstige) pensionado’s. Het FD meldt de vermoedelijke onvermijdelijkheid van krimpende pensioenen in 2013 als gevolg van een onvoldoende dekkingsgraad bij de pensioenfondsen. Wat een krimpend pensioen gekoppeld aan stijgende prijzen doet voor de koopkracht van gepensioneerden vraagt bijzonder weinig verbeeldingskracht.

Tegelijkertijd meldt de Volkskrant dat werkgevers bij de komende CAO-onderhandelingen een stijging van loon willen loskoppelen van een hoger pensioen. Een directe rem op verdere kostenstijgingen voor werkgevers en een wissel op een financieel onafhankelijke toekomst voor toekomstig gepensioneerden.

Een krimp in toekomstige koopkracht kan leiden tot hogere spaarzin maar leidt onverbiddelijk tot een negatief economisch effect. Nu en in de toekomst. Met het daaraan gekoppelde negatieve effect op de arbeidsmarkt.  Gelukkig hadden we daar nog alle ruimte voor

Geef een antwoord