Faillissementen in december 2011

grafzerk Het aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in december gedaald van het buitensporig hoge aantal van 26 (in november) naar 18. Een getal dat gelijk is aan dat van oktober. Waarmee maar weer eens duidelijk wordt hoe sterk het aantal faillissementen per maand kan fluctueren.

Tegelijkertijd laat het 12-maands gemiddelde een verdere stijging zien. Doordat een dergelijk gemiddelde in principe gevrijwaard is van seizoensinvloeden betekent het dat we in een gematigd stijgende lijn zitten als het om het aantal faillissementen gaat. Wat dus een gematigd dalende lijn is als we het over de gezondheid van uitzenders en werving & selectiebureaus hebben.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – december 2011

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – december 2011

De maandelijkse fluctuaties zijn behoorlijk extreem en daarmee vooral ruis. Het signaal van een 12-maands gemiddelde laat echter duidelijk zien dat we weer in een stijgende lijn zitten voor wat betreft het aantal faillissementen. En met een zich verdiepende recessie in het vooruitzicht laat de richting van de trendlijn voor de komende maanden zich waarschijnlijk eenvoudig raden…

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een antwoord

4 Comments