Werk.nl is geheel vernieuwd!

Jawel, de onbeschikbaarheid van Werk.nl tijdens het weekend heeft haar vruchten afgeworpen! Want ziedaar het verschil:

Werk.nl | Zoekfunctie, nieuw en oud

De situatie links is de glanzend nieuwe situatie; de situatie rechts de lelijke oude situatie. Wat een verbetering! En daarvoor heeft UWV WERKbedrijf slechts een weekend voor nodig gehad. Petje af!

Geef een reactie

8 Comments