CBS: werkloosheid wederom onveranderd op 5,8%

Nederlandse vlagVolgens het CBS is in december de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) vrijwel gelijk gebleven:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid kwam in december 2011 uit op 456 duizend personen.

En dat is 1.000 personen meer dan in november. December is daarmee de derde achtereenvolgende maand dat de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid op 5,8% blijft staan. En hiermee is de gemiddelde werkloosheid in Nederland voor 2011 uitgekomen op 5,4% (of eigenlijk 5,37% als we uitgaan van het gemiddelde over 12 maanden voor de niet-seizoensgecorrigeerde werkloosheid).

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  december 2011 (op basis van CBS cijfers)

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, 2008 –  december 2011 (op basis van CBS cijfers)

Ik begin zo langzamerhand steeds grotere bedenkingen twijfels te krijgen bij de seizoenscorrectie die door het CBS wordt toegepast. Als we in plaats van die nogal mysterieuze seizoenscorrectie het gemiddelde nemen van 12 opeenvolgende maanden dan krijgen we dit beeld:

Gecorrigeerde (rood) en het voortschrijdend 12-maands gemiddelde werkloosheidspercentage, 2008 – december 2011 (op basis van CBS cijfers)

Gecorrigeerde (rood) en het voortschrijdend 12-maands gemiddelde werkloosheidspercentage, 2008 – december 2011 (op basis van CBS cijfers)

Het lijkt er dus ernstig op dat de door het CBS toegepaste methodiek voor seizoenscorrectie de piekwerkloosheid sterk overschat; zowel in begin 2010 als op dit moment. Hoewel dat laatste natuurlijk nog in de komende maanden moet blijken, maar de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde lijkt de lijn voor de niet-seizoensgecorrigeerde werkloosheid weer te gaan doorsnijden.  En volgens de trendlijn op basis van het 12-maands gemiddelde is de piekwerkloosheid in 2010 niet boven de 5,5% uitgekomen (april 2010) om vervolgens marginaal te dalen tot 5,2% (januari – februari 2011) alvorens weer heel langzaam te gaan stijgen. De schommelingen zijn dus ook nog eens aanzienlijk minder groot dan het CBS lijkt te suggereren.

De eliminatie van seizoenen op basis van een 12-maands gemiddelde laat een geleidelijker ontwikkeling van de werkloosheid zien. Tegelijkertijd is over de periode op basis waarvan de werkloosheid op deze manier is berekend het verschil tussen de CBS methodiek en het 12-maands gemiddelde exact 0. Netto maakt het dus niets uit; CBS laat een meer extreme variatie zien middels haar seizoenscorrectie dan op basis van een 12-maands gemiddelde wordt getoond.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een antwoord