ABU: uitzenders gaan fluitend het jaar uit

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 13 (week 49 – 52) van 2011. En waar tijdens de vorige periode de uitzendsector zich definitief gewonnen leek te geven, is er deze keer sprake van een miraculeuze heropstanding:

In periode 13 (week 49 – 52) steeg het aantal uitzenduren met 4% en nam de uitzendomzet toe met 6% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Van een krimp van 1% in periode 12 naar een groei van maar liefst 4% in periode 13. Dat noem ik nog eens een herstel!

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2008 t/m 2011 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2008 t/m 2011

En daar is het goed te zien. Een trots paars omhoogwijzend balkje. Waarmee het minnetje van vorige periode zomaar een incident lijkt te zijn geweest. Maar laat ik heel voorzichtig zijn, want als we kijken naar de groeicijfers voor de eerste drie periodes van 2011 dan moet de uitzendsector bijzonder hard aan de bak om daar voor 2012 positieve cijfers naast te gaan zetten. De champagne kan nog beter even in de koelkast blijven.

Wat ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100)

Dankzij het positieve resultaat van periode 13 laat de trendlijn een heel klein huppeltje zien. In volgende periodes gaan we zien of dit slechts een kleine ‘verstoring’ in een neergaande lijn is of de eerste indicatie van een omkering. Dat worden nog eens spannende tijden!

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011

Voila! Hier is de verandering van de trend wel het duidelijkst te zien. Een scherpe opgaande lijn waarmee de uitzendindex weer in positief gebied is terecht gekomen. Een krachtige prestatie.

Ontwikkelingen per sector
Voor het eerst in 2011 laat de sector Administratie iets van groei zien. Tot op dit moment was de maximale groei 2% maar die wordt in periode 13 zomaar verdubbeld: +4%! En dat is nog niets vergeleken bij de sector Techniek die na de 5% van periode 12 nu opeens een groei van 14% laat aantekenen. Door al dit positivisme is ook de Industrie uit haar krimpje (-2%) van vorige periode geschoten: +3%. Helaas doet de sector Medisch alweer niet mee. Deze party crasher krimpt voor de zoveelste keer; en dit keer is het -7%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2011 (2006 = 100), per sector

We zien deze keer drie wipneusjes en een afvlakking van de daling van de sector Medisch. Voor het eerst in tijden is er een zichtbare groei bij de sector Administratie aan te tekenen. En de sector Techniek lijkt haar herstel weer iets te versnellen.

Hiermee sluiten de uitzenders voor wat betreft de laatste periode het jaar 2011 toch nog met een positieve noot af. En natuurlijk heeft 2011 een licht herstel laten zien van het volume aan uitzenduren voor de grote(re) uitzenders. Maar dat laat onverlet dat alle sectoren nog ver verwijderd zijn van het niveau van voor de financiele crisis. En dat de risico’s op (serieuze) krimp in 2012 aanzienlijk waarschijnlijker zijn dan de kans op (enige) groei. Dat is ondertussen ook allang bij de uitzenders tussen de oren beland, getuige de krimpende aantallen medewerkers en uitzendlocaties.

Maar bij een zich verdiepende recessie is er voor de uitzenders wel een potentieel (en relatief) lichtpuntje. Werkgevers zullen dieper in hun personeelsbestand moeten snijden dan na het uitbreken van de financiele crisis. En daarmee zijn er alsnog kansen voor uitzenders in een toenemende hulpvraag rondom de opvang van piek en ziek. Waarbij toenemende hulpvraag natuurlijk wel in perspectief moet worden gezien. Want de totale vraag zal onverbiddelijk gaan krimpen. Maar dit keer mogelijk niet in verhouding tot de krimp van de economie. Waarmee de uitzenders een keertje niet de kanarie in de kolenmijn hoeven te zijn. Ook wel eens een prettig idee…

Geef een reactie

1 Comment