Gaat Monster achter Europese arbeidsbureaus aan?

Logotype MonsterIs Monster bezig om een service provider van online recruitment diensten voor Europese overheden te worden? Het lijkt er wel op. Want tijdens de earnings call van gisteren gaf Sal Iannuzzi (CEO Monster) naast de (wederom) vertraagde 6Sense implementatie in Nederland ook nog eens de volgende informatie-nugget weg:

In Europe, we […] are optimistic about building a meaningful business with European governments. Last year, we started an effort to expand our successful U.S. government business on a global basis. Just this week, we have completed a major new contract with a European entity, which is in excess of $20 million. This is an important, initial accomplishment in developing a global government business.

Voor de goede orde, in excess of $ 20 million is serieuze omzet voor Monster. De vraag is natuurlijk wat er allemaal in die $ 20 miljoen zit, welke kosten voor deze omzet zijn gemaakt of nog moeten worden gemaakt, of dit bedrag in (Q1?) 2012 kan worden bijgeschreven en of het hier om eenmalige of wederkende omzet gaat.

Maar er is nog een veel belangrijker vraag: om welke European entity gaat het hier? Het zal ongetwijfeld om de uitvoeringsorganisatie van een Ministerie van werkgelegenheid gaan. En dan nog eens om een uitvoeringsorganisatie van een groot land, want $ 20 miljoen is veel geld. Maar welk land? Gek genoeg heeft Monster hier geen mededelingen over gedaan, en navraag leverde geen commentaar op. Maar er is een zeer goed gefundeerd vermoeden dat het hier om de Engelse uitvoeringsorganisatie gaat. Allereerst is geruime tijd geleden een aanbesteding uitgeschreven die nog altijd niet tot een bekendmaking van de winnaar heeft geleid. En verder is dit een land met dezelfde taal als Monster, wat een entree in Europa natuurlijk een stuk eenvoudiger maakt.

Overigens zal een verdere groei van deze business binnen Europa bijzonder moeilijk worden voor Monster. Tenminste, als je over een relatief korte tijdshorizon beschikt. En zoals elk beursgenoteerd bedrijf heeft Monster in ieder geval een belangrijke tijdshorizon om rekening mee te houden: de terreur van het kwartaal. Ieder kwartaal moet verantwoording worden afgelegd aan de markt. En dat blijft zelden zonder gevolgen, zoals Monster gisteren weer mee heeft mogen maken.

Daar staat tegenover de vaak jarenlange sales cyclus om de uitvoeringsorganisatie in een land als klant binnen te hengelen. En hoeveel ruimte is er overigens in Europa voor Monster om grote stappen te maken? Dan moet het bedrijf achter de uitvoeringsorganisaties van de grote landen (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italie) aangaan. Maar als de uitvoeringsorganisaties van deze landen al een behoefte hebben, dan zal dit via een openbare aanbesting verlopen. Langdurige trajecten.

Daarnaast is er dan nog de complexiteit van dergelijke aanbestingsprojecten. Want het gaat natuurlijk niet om een vacaturesite maar om een systeem met koppelingen naar allerlei andere overheidsorganisaties. Niet bepaald een domein waar Monster kennis van heeft. En dat betekent partnering met ‘lokale’ partijen die als integrator moeten gaan optreden. Waarmee het succes mede afhankelijk is van de mate waarin de juiste partijen kunnen worden aangesloten.

De horizon van groei voor Monster als service provider van online recruitment diensten voor Europese overheden moet dan ook op 5 – 10 jaar worden gesteld. Voor een bedrijf dat gewend is aan een veel kortere sales cyclus zal het moeilijk zijn om focus te blijven houden op de uitbouw van deze business. Als Iannuzzi’s optimisme ten aanzien van building a meaningful business with European governments hier geen rekening mee houdt, kan het nog wel eens op een bittere teleurstelling uitlopen. En daarmee op het voortijdig afhaken van Monster binnen dit domein.

Geef een reactie

3 Comments