Eurostat: werkloosheid december stijgt/blijft 10,4%

Logotype EurostatDe werkloosheid in Euroland over november 2011 is naar boven bijgesteld van 10,3% naar 10,4%. En daarmee is de werkloosheid in december uitgekomen op hetzelfde niveau als november. Overigens is het bij dit cijfer gokken wat nou eigenlijk de werkloosheid in Griekenland is. De Griekse rapportage loopt twee maanden achter, is ongekend onbetrouwbaar en de werkloosheid in dat land is in de periode juni 2011 t/m september 2011 opgelopen van 17,2% naar 19,2%. Wat natuurlijk het ergste doet vermoeden voor de nog resterende maanden van 2011. En ongetwijfeld na vele correcties nog dichterbij het krankzinnig hoge werkloosheidnveau van Spanje zal komen te liggen. Maar dat gaat pas maanden na dato duidelijk worden…

Maar laten we naast Spanje ook Portugal niet vergeten. Want ook daar stijgt de werkloosheid zeer snel. Het land staat nu op een werkloosheid van 13,6%. Als je dan nog eens bedenkt dat de participatiegraad in deze landen relatief laag is dan kan je je bijna niet voorstellen wat de werkloosheidscijfers zouden zijn bij een participatiegraad zoals in Nederland of Duitsland. Gruwelijk…

In onderstaande grafiek zijn de werkloosheidscijfers van Duitsland en Nederland (twee relatief gezonde landen), Belgie en Frankrijk (twee kandidaten voor een bailout) en de PIIGS landen (deze zijn reeds opgegeven) weergegeven; met uitzondering van Griekenland. De werkloosheidscijfers van Griekenland lopen namelijk maanden achter en vrijwel alle cijfers uit dit land zijn volstrekt onbetrouwbaar:

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2009 – december 2011). Bron: Eurostat.

Werkloosheid geselecteerde Eurolanden (januari 2009 – december 2011). Bron: Eurostat.

Stijgingen zijn er bij Frankrijk, Ierland, Italie en Portugal, trerwijl Nederland, Belgie en Spanje onveranderd blijven ten opzichte van vorige maand en Duitsland een daling noteert. Tegelijkertijd zijn er weer een zeer groot aantal wijzigingen in de werkloosheidscijfers in voorgaande maanden (Duitsland, Frankrijk, Spanje, Ierland en Italie). Waarbij met name de aanpassingen in Italie elke verbeelding tarten. Volgens mij staat daar een ‘statisticus’ met een dikke, natte duim in de wind te zwaaien alvorens hij er een werkloosheidscijfer uit zuigt. Volslagen willekeur.

Verleden maand schreef ik na de publicatie van de Eurostat cijfers het volgende over de cijfers van de jeugdwerkloosheid in Spanje:

Voor Spaanse jongeren (jonger dan 25 jaar) is de situatie nog veel erger. Meldde Eurostat vorige maand nog dat een ongekende 48,9% van hen in oktober zonder werk zat, deze maand is dat cijfer naar boven bijgesteld tot 49,0%. Maar het cijfer van november is ronduit schokkend: 49,6%! In 1 maand tijd een groei van 0,6%? Het kan bijna niet anders of volgende maand breken we door de grens van 50%… In Spanje is een verloren generatie aan het ontstaan, met een onvermijdelijke tweedeling in de maatschappij en de daaraan gekoppelde sociale onrust. Wat een drama…

Maar deze maand is het werkloosheidscijfer onder jongeren voor oktober 2011 op magische wijze teruggezakt naar 48,3%, en het cijfer van november van 49,0% naar 48,7%. Wat overigens ook het werkloosheidspercentage onder jongeren voor december is. Het lijkt er op dat ook Spanje plotseling de methodes van de Italiaanse ‘statisticus’ heeft overgenomen. De cijfers gaan op en neer alsof het niets is. Hoewel het natuurlijk in alle gevallen een krankzinnig hoge werkloosheid betekent.

In Portugal is de jeugdwerkloosheid al bijna 31%, in Italie is het 31% en in Griekenland stond deze werkloosheid in oktober op 47,2%. Het lijkt er op dat in Griekenland de werkloosheid onder jongeren dus nog een groter probleem vormt dan in Spanje. Maar alle club Med landen kampen dus met ongekende hoge werkloosheidscijfers onder jongeren. Een verloren generatie tekent zich af.

Geef een reactie

1 Comment