#EBS2012: Han Mesters

Han MestersDe laatste spreker is Han Mesters (sectorbankier ABN AMRO). Die eigenlijk niets gaat vertellen over employee screening, hij gaat vertellen dat grote instituties gaan verdwijnen. Zoals zijn eigen bedrijf. En die grote instituties gaan onder meer verdwijnen omdat de huidige generatie startende werknemers een ander patroon van waarden en normenbezitten en uitstralen. Waarbij ik me onwillekeurig de volgende vraag stel: is in een wereld van kleinere netwerkorganisaties eigenlijk nog wel employee screening noodzakelijk? Hmm…

Volgens Mesters is de intermediaire sector weliswaar niet ten dode opgeschreven, maar de tijden van gouden omzetten zijn definitief voorbij. En de intermediairs dienen zich opnieuw uit te vinden. Dat is natuurlijk opwekkend nieuws in een tijd dat de recessie zich aandient en waar de aantallen faillissementen weer langzaam stijgen.

Ik heb trek in een goed glas wijn. Hartversterktje…

Geef een antwoord

1 Comment
  • Jaap roorda
    says:

    Bankiers zyn geen saaie cyfer creeps in fout krytstreep! Viva Han Mesters de flamboyante bankier die nu eens wel een beetje uit de school klapt! Ik zie ernaar uit dat hy het vervolg op De Prooi gaat schryven!