RateYourCompany: Q & A

RateYourCompany Enkele dagen gelden schreef ik over de nieuwe werkgeversvergelijker RateYourCompany. En in dat artikel gaf ik ook aan dat hoewel ik een aantal vragen naar RateYourCompany had gestuurd er niet binnen de beloofde termijn (24 uur) een reactie was gekomen. Maar uiteindelijk heb ik alsnog antwoorden ontvangen op mijn vragen.

En dat levert een fraai inkijkje op in de wereld van FNV Bondgenoten / RateYourCompany. Waaruit blijkt dat er grote verwachtingen zijn voor een site die in een domein stapt waar uitsluitend mislukkingen te melden zijn (JobberJobinsider, Werkbeoordeling, CompanyRating en 360inc). This time it will be different?

Waarom is gekozen voor een Engelse naam?

We willen met Rate Your Company vooral ook een jonger publiek aantrekken  en hebben daarom voor Rate Your Company gekozen.

Ahh… FNV Bondgenoten wil proberen aan het lot van de vakbonden te ontsnappen via RateYourCompany? Want hoewel Nederland niet bang hoeft te zijn voor de uitstroom van babyboomers als het om de omvang van onze beroepsbevolking gaat, is het voor vakbonden wel een potentieel levensbedreigende situatie. De gemiddelde leeftijd van vakbondsleden neemt nog altijd toe, mede als gevolg van een grote uitstroom door pensioenering en een zeer beperkte instroom onder jongeren. Waardoor rond 2025 (laatste babyboomers stromen uit) het laatste vakbondslid waarschijnlijk het licht uit kan doen. Maar wie weet kan die situatie worden gekeerd dankzij RateYourCompany?

Waarom is gekozen voor het zelf ontwikkelen van een vergelijkingssite in plaats van aansluiting te zoeken bij een reeds bestaand initiatief?

Wij denken met onze achterban zelf een groot potentieel te hebben om een goede en vooral onafhankelijke vergelijkingssite te worden. De FNV heeft gezamenlijk zo’n 1,2 miljoen leden dus samenwerking aangaan bij een reeds bestaand initiatief om mensen te bereiken was niet onze keuze.

Een merkwaardige tegenstrijdigheid met het antwoord op de vorige vraag. Tenslotte heeft de FNV vooral oude(re) leden. Tegelijkertijd is een doelgroep van 1,2 miljoen leden een bijzonder krachtig vertrekpunt. De vraag is echter of de FNV wel als een geheel kan worden gezien. Met name vanwege de uitzonderingspositie die FNV Bondgenoten en ABVAKABO hebben ingenomen tijdens het pensioendebat. Daarbij moet worden opgemerkt dat het natuurlijk wel de twee bonden met de meeste leden zijn; dus dat zorgt nog altijd voor een zeer fors aantal leden dat op zijn minst kan worden benaderd met dit initiatief. Waarbij je dus overigens nauwelijks jongeren aanspreekt.

Is bekend dat de huidige vergelijkingssites (Companyrating (VNU), 360inc (TMG)) in Nederland weinig succesvol zijn?

Ja dat is bekend. En daarom gaan wij proberen om er wel een succes van te maken.


Een loffelijk streven.

Is bekend dat in het recente verleden de nodige vergelijkingssites (Jobber van Tempo-Team, Jobinsider) het niet hebben gehaald?

Natuurlijk weten we dat. En daar zitten vaak commerciële partijen achter. Wellicht dat werknemers daarom niet graag deze ratingsite gebruiken?

Hmm… Mogelijk dat RateYourCompany onbekend is met het succes van Glassdoor. Een bijzonder commerciële partij. En zeer, zeer populair onder werknemers. Wellicht dat er iets anders aan de hand is?

Hoe gaat FNV Bondgenoten ervoor zorgen dat er voldoende traffic naar de site komt?

Zoals gezegd, wij hebben een enorme achterban die we kunnen activeren. Daarnaast zullen we uiteraard gebruik maken van andere middelen om ervoor te zorgen dat Rate Your Company niet alleen ingevuld wordt, maar ook gebruikt.

Een achterban activeren; dat is nog eens klare vakbondstaal. En we gaan eens rustig afwachten om te zien hoe snel die achterban geactiveerd wordt.

Overigens wilde RateYourCompany ook nog iets kwijt over het eerdere artikel op RecruitmentMatters:

Overigens staat er in de kop van uw artikel dat het FNV meningen zijn. Rate Your Company is ten eerste geen tool voor alleen maar FNV leden, iedereen kan erop terecht en we gaan ons bereik ook zeker uitbreiden naar niet-FNV leden. De ratings worden door werknemers ingevuld en zijn ook bedoeld voor werknemers. Daarnaast zijn de meningen die worden gedeeld  niet onze meningen. Wij maken deze site alleen mogelijk zodat werknemers die zich bijvoorbeeld oriënteren op een baan, kunnen lezen hoe mensen die er al werken hun bedrijf beoordelen

 

Nou, dat weten we dan ook weer. Nou eens kijken of RateYourCompany een succes wordt waar al haar voorgangers opzichtig hebben gefaald. Pardon; alle Nederlandse voorgangers. Want Glassdoor is natuurlijk een eclatant succes geworden. Maar daar heeft RateYourCompany overduidelijk niet naar gekeken.

Geef een reactie

1 Comment