Kan Werk.nl als vacaturesite worden opgeheven? Ja!

Logotype Werk.nlZoals bekend gaat Werk.nl in de komende vier (!) jaar volledig vernieuwd worden. Waarmee het voor mij vrijwel vaststaat dat er een nieuwe mislukking aan zit te komen, die later dan verwacht en tegen hogere kosten in productie genomen gaat worden. Om vervolgens regelmatig om te vallen of hele weekenden uit de lucht te zijn vanwege het doorvoeren van eenvoudige wijzigingen.

UWV WERKbedrijf / Werk.nl heeft  een bijzonder slechte reputatie als het om haar digitale serviceverlening aan werkzoekenden gaat. De abominabele user experience en de bijzonder lage beschikbaarheid van Werk.nl waren allang de doodsteek geweest indien UWV WERKbedrijf een commercieel bedrijf zou zijn. Helaas heeft de organisatie, bij monde van haar directeur André Timmermans, nog altijd megalomane ambities:

UWV WERKbedrijf is het trefpunt voor werkzoekenden en werkgevers. Wij willen werkzoekenden zo snel mogelijk op weg helpen naar werk. Ons streven is om op één plaats alle vacatures zichtbaar te hebben voor werkzoekenden en alle cv’s bereikbaar voor werkgevers. Daarmee bereik je de volledige transparantie die nodig is voor een dynamische en goed functionerende arbeidsmarkt.

Timmermans deed bovenstaande uitspraak tijdens een ceremonie rondom het lanceren van SETU, een electronische standaard voor het uitwisselen van vacatures. Waarmee hij laat zien niets te hebben geleerd van de fouten uit het verleden. Of de misplaatste gedachte koestert dat het deze keer wel goed zal gaan.

Tegelijkertijd is het volstrekt onduidelijk waarom UWV WERKbedrijf dé plaats zou moeten zijn waar alle vacatures en cv’s toegankelijk worden gemaakt voor werkzoekers resp. werkgevers. Het lijkt me daarentegen wel een goed plan als UWV WERKbedrijf bestaande oplosingen zou faciliteren. Want er zijn tenslotte al initiatieven die invulling kunnen geven aan het toegankelijk maken van ‘alle’ vacatures en cv’s.

Vacatures
Sterker nog, ten aanzien van het zichtbaar maken van ‘alle’ vacatures maakt UWV WERKbedrijf al gebruik van een dergelijk initiatief; Jobfeed. Werkzoekers met een uitkering kunnen sinds september 2011 zoeken in het volledige vacature-aanbod dat via Werk.nl wordt ontsloten. Helaas voor diezelfde werkzoekers is hierbij de zoekfunctie van Werk.nl de enige mogelijkheid om naar vacatures te zoeken. En dat terwijl Jobfeed een aanzienlijk uitgebreidere zoekfunctie biedt…

image

Met andere woorden, er is allang een plaats waar ‘alle’ vacatures zichtbaar kunnen zijn voor werkzoekenden. Alleen is Jobfeed op dit moment niet vrij toegankelijk voor werkzoekenden. En mist er functionaliteit om bijvoorbeeld een job agent op basis van een zoekfunctie aan te maken. Maar dat inbouwen is een aanzienlijk eenvoudiger exercitie dan het herbouwen van Werk.nl.

Er is bij Jobfeed nog wel een hobbel te overwinnen, tenslotte is deze website op dit moment uitsluitend toegankelijk na betaling. En wordt de site vooral gebruikt door intermediairs die op zijn naar vacatures. Een bron van inkomsten die Jobfeed aanbieder Textkernel natuurlijk niet zomaar zal willen opgeven. Maar daar kan UWV WERKbedrijf dus haar faciliterende rol spelen. In plaats van zelf een kreupele variant te bouwen.

Overigens hoop ik nog altijd dat Google eens meters gaat maken met haar Unified Search Interface (voor vacatures). Want dan is er een goede kans dat ‘alle’ vacatures worden ontsloten via Google zelf. Op een manier die door de meeste werkzoekers eenvoudig kan (en hopelijk zal) worden gevonden. Hoe simpel wil je het hebben?

Cv’s
Voor vacatures lijken er dus meerdere mogelijkheden te bestaan. Maar hoe zit het met cv’s? Nou, ook daar lijkt in ieder geval een deel van de oplossing te bestaan door gebruik te maken van een people aggregator zoals TheSocialCV. Die persoonsprofielen samenstelt op basis van geaggregeerde informatie, verzameld uit een groot aantal sociale netwerken. Net als Jobfeed biedt ook TheSocialCV uitgebreide zoekmogelijkheden.

Als werkzoekenden hun profiel in TheSocialCV zouden kunnen claimen en (indien nodig) een cv aan toe kunnen voegen, komt met een zeer geringe inspanning de grootste ‘cv’-database ter beschikking die UWV WERKbedrijf zich maar zou kunnen wensen.

Ook bij TheSocialCV is nog wel een hobbel te overwinnen. Ook deze website op dit moment uitsluitend toegankelijk na betaling. De site wordt gebruikt door corporate en 3rd party recruiters die op zoek zijn naar kandidaten. Waarmee ook TheSocialCV een bron van inkomsten heeft die ze niet zomaar zal willen opgeven. En ook hier zou UWV WERKbedrijf een faciliterende rol kunnen spelen.

Slotopmerking
Het zou aan te bevelen zijn als UWV WERKbedrijf haar rol bij het transparant maken van de arbeidsmarkt zou beperken tot een faciliterende. Waarbij ze ervoor zorgt dat bestaande initiatieven zodanig worden ingezet dat die transparantie wordt verwezenlijkt zonder dat de organisatie hiervoor een eigen oplossing gaat bouwen. Met als risico de zoveelste versie van Werk.nl die niet voldoet.

Daarnaast is er voor UWV WERKbedrijf een belangrijke rol weggelegd bij het ondersteunen van werkzoekers met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt. Of werkzoekers die minder goed kunnen omgaan met de geboden electronische hulpmiddelen voor het vinden van een baan. De overgrote meerderheid van werkzoekers en werkgevers weet elkaar echter te vinden zonder inmening van UWV WERKbedrijf. En al helemaal zonder de eigen en immer inferieure electronische oplossigen die de organisatie hiervoor denkt in te moeten zetten. Laat Werk.nl als vacaturesite en cv-database in hemelsnaam in rust sterven. Maar dan wel graag op een zo kort mogelijke termijn. In het belang van alle werkzoekenden…

Geef een reactie

2 Comments