ABU: het nieuwe jaar is bar slecht begonnen…

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 1 (week 1 – 4) van 2012. En waar in de laatste periode van 2011 nog een onverwacht positief resultaat kon worden gemeld, met een schijnbare wederopstanding van de sector, is de realiteit nu weer teruggekeerd:

In periode 1 (week 1 – 4) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

Van een stijging van 4% in periode 13 naar een krimp van 5% in de eerste periode van 2012. Het jaar is bijzonder slecht begonnen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012 

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

Daar is het duidelijk te zien. Na een onverwacht positief resultaat in periode 13 zijn we nu weer terug in de krimpfase die zich eigenlijk allang aandiende.

Wat ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

image

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Het merkwaardige hobbeltje van de voorgaande periode ligt alweer achter ons. De groei is voorbij, het plateau is bereikt en de kans dat we een volgende krimpfase inzetten is aanzienlijk groter dan dat we een hernieuwde groei gaan meemaken.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

Hier is de verandering misschien wel het meest duidelijk. Waarmee het resultaat van periode 13 mogelijk als een outlier kan worden gezien. Maar dat zal pas later duidelijk worden.

Ontwikkelingen per sector
De eerste periode van 2012 is een bijzonder deprimerende als we naar de ontwikkelingen per sector kijken. Want voor het eerst in lange tijd laten alle sectoren een daling zien!

Zoals te doen gebruikelijk krimpt de sector Medisch ook in deze periode het hardst van alle sectoren; met maar liefst 15%. De sector Administratief laat weer eens een kleine verandering zien, dit keer 1%. Maar de sectoren waar tot voor kort mooie groeicijfers konden worden getoond laten het plotseling volledig afweten. Zo daalt de sector Industrie met maar liefst 7% en is zelfs de sector Techniek in een krimp terecht gekomen; –2%.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

De wipneusjes van vorige periode liggen alweer achter ons; alle lijntjes wijzen ondertussen weer naar beneden. Een droevige constatering. Waarmee we het nieuwe jaar voor alle sectoren dus slecht zijn begonnen. En het maar de vraag is of we de komende periodes een verandering te zien gaan krijgen.

Met een land dat weer in een recessie terecht is gekomen, is niet erg waarschijnlijk om in de komende periodes zwarte cijfers te zien. De kans op verdere krimp is aanzienlijk toegenomen. De enorme puinhoop die de Eurozone van haar eigen monetaire huishouding maakt zal zeker niet bijdragen aan een eventueel economisch herstel in de loop van 2012. Waardoor ook de verdere vooruitzichten bepaald niet positief zijn.

Geef een antwoord

4 Comments