Werkloosheidsontwikkeling in de PIIGS landen

Woensdag komt Eurostat met de cijfers over de werkloosheid in Euroland, en dat wordt een bijzonder interessante rapportage; gezien de zich verdiepende recessie. Waarbij zeker de werkloosheidsontwikkeling van de PIIGS landen (Portugal, Italie, Ierland, Griekenland, Spanje) in merendeel zorgwekkend te noemen is. Tot en met december 2011 ziet de ontwikkeling van deze landen er als volgt uit:

Werkloosheid PIGGS landen, juli 2007 – december 2011. Bron: Eurostat 

Werkloosheid PIGGS landen, juli 2007 – december 2011. Bron: Eurostat

Oplettende lezertjes zullen hebben gezien dat de rapportage van de werkloosheid in Griekenland twee maanden achterloopt bij de andere landen. Het is onduidelijk waarom een dergelijke vertraging dient te bestaan; misschien kunnen er naast Duitse belastinginners ook wat Duitse werkloosheidsanalisten richting Athene worden gestuurd.

Hoewel Spanje nog altijd de koploper is als het om werkloosheid gaat, lijkt het er sterk op dat Griekenland haar uiterste best doet om Spanje op dit gebied in te halen. En als de voortekenen niet bedriegen, zal dit nog fit jaar gaan gebeuren gebeuren. De werkloosheid in Griekenland stijgt de laatste maanden met gemiddeld 0,50% per maand (wat op jaarbasis een groei van 6% betekent!). De Spaanse werkloosheid is de laatste maanden met gemiddeld 0,27% gegroeid. Als deze trends zich beiden onveranderd voortzetten haalt Griekenland in september van dit jaar Spanje in. Met een werkloosheid die in beide gevallen boven de 25% zou liggen. Laten we maar hopen voor de Spanjaarden en de Grieken dat deze trends zich niet zullen voortzetten…

Overigens is het wel de verwachten dat Griekenland ruim boven de 20% werkloosheid uit zal gaan komen voor de maand november. En gezien de sociale onrust in het land, de extreme bezuinigingsmaatregelen die het land krijgt opgelegd en de ontslaggolf aan ambtenaren die nog zijn effect moet krijgen, is het zeer waarschijnlijk dat de werkloosheid sneller zal gaan stijgen dan in de voorgaande maanden het geval was. Om nog maar te zwijgen over eventuele bijstellingen van de werkloosheidscijfers van voorgaande maanden. Tenslotte heeft Griekenland bepaald geen beste reputatie als het om de betrouwbaarheid van haar economische cijfers gaat.

Maar laten we ook de andere PIIGS-landen niet vergeten. Tenslotte lijkt het met de werkloosheid in Portugal weer de verkeerde kant op te gaan; in de laatste maanden is de werkloosheid weer sneller aan het stijgen. Daarnaast heeft het land een niet al te beste reputatie als het om de betrouwbaarheid van haar werkloosheidscijfers gaat. In onderstaande grafiek is te zien dat het land in vijftien van de achttien maanden een eerste werkloosheidscijfer heeft gerapporteerd dat (aanzienlijk) positiever was dan het laatste gerapporteerde cijfer (6 maanden later):

Afwijking (in %) tussen de eerste en laatste rapportage van de werkloosheid, Portugal. Bron: Eurostat

Afwijking (in %) tussen de eerste en laatste rapportage van de werkloosheid, Portugal. Bron: Eurostat. Een positief percentage betekent dat de eerste rapportage een lagere werkloosheid betrof dan de laatste rapportage.

Slechts in drie van de 18 gevallen was het laatst gerapporteerde cijfer gunstiger dan het eerst gerapporteerde cijfer. Met andere woorden; Portugal schat haar eigen werkloosheid te rooskleurig in en moet dit achteraf in 15 van de 18 gevallen naar boven bijstellen. Waarmee de meest recente werkloosheidscijfers uit Portugal dus mogelijk met een korreltje hopium moeten worden genomen.

De laatste twee landen, Ierland en Italie, laten weliswaar een vrij hoge (Italie) tot hoge (Ierland) werkloosheid zien, maar de groei van de werkloosheid in de laatste maanden is zeer beperkt. Hopelijk hebben beide landen een plateau van werkloosheid bereikt, hoewel de economische vooruitzichten in beide landen bepaald ongunstig zijn.

Het rapport van Eurostat van aanstaande woensdag wordt weer interessant leesvoer. Zoveel is zeker.

Geef een reactie