De ‘prognoses’ van het CPB

Ons nationale gokinstituut, het CPB, is vandaag weer eens met een ongekende hoeveelheid cijfertjes gekomen; waaronder natuurlijk cijfertjes over de werkloosheid. En hoewel deze cijfers in de afgelopen jaren van een abominable kwaliteit zijn gebleken, is het gokwerk van het CPB nog altijd de basis voor het beleid van de overheid. Een droeve constatering…

Hoe dan ook, dit is het laatste natte vingerwerk van het CPB, waarbij het werkloosheidspercentage volgende de nationale definitie (de laatste regel) in dit verband de meest interessante is:

CPB: ramingen arbeidsmarkt 2012 - 2015

CPB: ramingen arbeidsmarkt 2012 – 2015

De werkloosheidscijfers voor de periode 2012 – 2015 zijn in essentie gebaseerd op de ontwikkeling van onze economie en natuurlijk de omvang van onze beroepsbevolking. Ten aanzien van de economie laat het CPB een bijzonder positief vergezicht gezien. Weliswaar krimpt het BBP dit jaar met 0,75%, maar in de daarop volgende jaren (2013 – 2015) wordt groei (1,25%), groei (1,5%) en nog eens groei (1,5%) voorspeld. Natuurlijk, waar zouden we zijn zonder hopium? Als het verder weg ligt gaat het beter… Maar was ruim twee maanden geleden niet hetzelfde CPB van mening dat ons BBP met 0,5% zou krimpen in 2012?

Dus zou het zo kunnen zijn dat over drie maanden datzelfde CPB een krimp van 1% voor 2012 gaat voorspellen? Als haar volledige gebrek aan kwaliteit in het voorspellen van werkloosheidscijfers enige maatstaf is, is alles mogelijk… Zeker gezien de meest recente onzin die uit het CPB is gekomen.

Maar goed, terug naar de werkloosheidsvoorspellingen. Waarbij in lijn met de grotere krimp in BBP voor 2012 het werkloosheidspercentage door het CPB met een kwart punt naar boven is bijgesteld ten opzichte van haar raming van medio december 2011. Dat groeit dus lekker snel door. Waarmee het CPB dus een ferme groei van de werkloosheid voor de rest van 2012 verwacht. Als we uitgaan van de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid van januari 2012 (6,0%) en een lineaire stijging van de werkloosheid veronderstellen voor de rest van 2012 dan is dit het resultaat:

Werkloosheid (nationale definitie) jan 2003 – december 2012. Prognose (in grijs) voor februari – december 2012 op basis van voorspelling CPB

Werkloosheid (nationale definitie, seizoensgecorrigeerd) jan 2003 – december 2012. Prognose (in grijs) voor februari – december 2012 op basis van voorspelling CPB

Zo, dat is een ferme stijging! Hiermee schieten we ver boven het hoogste niveau van deze (overigens nog jonge) eeuw; een werkloosheidspercentage van 6,6% eind 2004 – begin 2005. Maar wacht, het CPB geeft ramingen. Dit is tenslotte wat een CPB mederwerker (in opeenvolgende reacties) stelde naar aanleiding van mijn artikel over de decemberraming:

Ik wil graag benadrukken dat onze ramingen zijn afgerond op kwarten. We hebben […] een preciezere raming die niet is afgerond, maar die is niet beschikbaar. Dit om het beeld van schijnprecisie te vermijden.

Ik weet het, hemeltergende onzin, maar het van publieke gelden gefinancieerde CPB is blijkbaar niet verplicht om dergelijke informatie ook publiek te maken. Democratie heeft vreemde grenzen… Maar om die reden moet dus rekening worden gehouden met een marge van 0,1275% boven en onder de CPB voorspelling van 6,75%. Wat het volgende resultaat geeft voor de werkloosheidsontwikkeling in 2012:

Werkloosheidsontwikkeling 2012 op basis van minimum en maximum bandbreedte CPB voorspelling voor 2012.

Werkloosheidsontwikkeling 2012 op basis van minimum en maximum bandbreedte CPB voorspelling voor 2012.

Waarmee de werkloosheid in de minimum variant dus vrijwel gelijk is aan de door het CPB voorspelde gemiddelde werkloosheid voor 2013. En de maximum variant ver boven die van de voorspelde gemiddelde werkloosheid voor 2013 ligt en de 8% nadert. Waarmee dus een afname van de werkloosheid in 2013 (gemiddeld 7,25%) ineens als een realistische variant door het CPB wordt gezien. Het blijft lachen met ons nationale gokinstituut.

Hoe het ook zij, het CPB heeft weer eens in haar mistige kristallen bol gekeken. En hier werkloosheidscijfers uit laten rollen die volgend kwartaal ongetwijfeld weer forst bijgesteld gaan worden. Als het recente verleden tenminste enige indicatie is.

Geef een reactie

2 Comments