Faillissementen in februari 2012

FaillietHet aantal faillissementen van uitzenders en werving & selectiebureaus is in februari 2012 zeer sterk gedaald, van een (van 26 naar boven bijgesteld) aantal van 32 faillissementen in januari naar 15 in de afgelopen maand.

Het 12-maands gemiddelde is hierdoor onder de grens van 17 faillissementen teruggezakt en staat nu op 16,5. De vraag is natuurlijk of deze terugval een adempauze is, waarna het aantal faillissementen weer zal stijgen, of dat er sprake is van een structurele terugval. Gezien de negatieve signalen ten aanzien van de economische ontwikkeling voor 2012 is de eerste optie de meest waarschijnlijke.

In onderstaande grafiek is de grijze lijn het aantal faillissementen per maand, de rode lijn is het gemiddeld aantal faillissementen per maand; gebaseerd op het voortschrijdende jaarvolume:

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – februari 2012

Aantal faillissementen per maand en obv. voortschrijdend jaarvolume, januari 2007 – februari 2012

Verantwoording
De grafiek is gebaseerd op de faillissementsinformatie van Faillissementen.com. De cijfers betreffen bedrijven binnen de BIK-code 745 (Arbeidsbemiddeling/uitzendbureau’s) die in de database van Faillissementen.com als failliet staan geregistreerd.

Geef een reactie