Vijf grote uitzenders vergeleken: omzet en marge

Uitzenders Manpower, Kelly Services, Randstad, Adecco en  USG People hebben ondertussen allemaal hun financiele cijfers over het vierde kwartaal van 2011 gepresenteerd. En daarmee is het tijd om deze vijf grote uitzenders onderling te vergelijken op twee belangrijke parameters: omzet en brutomarge. Waarbij ik me uitsluitend richt op de trends in deze twee paramaters over de afgelopen vijf jaar. Wat een eenvoudige maar effectieve vergelijking mogelijk maakt:

Verandering (in %) van voortschrijdend omzetvolume (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Verandering (in %) van voortschrijdend omzetvolume (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Nou, als het om omzetontwikkeling gaat is Manpower het beste jongetje van de klas, terwijl USG People een ronduit dramatisch resultaat laat zien. Laatstgenoemde uitzender is de laatste tijd een structurele underperformer vergeleken met de andere vier en is ook nog eens de eerste uitzender die ondertussen alweer onder de nullijn is gedoken. Overigens toont zich hier het voordeel van de global players; tenslotte haalt USG People de bulk van haar omzet uit Nederland. En ons land is voor uitzenders de laatste tijd niet bepaald de place to be.

De trend laat echter ook zien dat naar alle waarschijnlijkheid in de komende kwartalen het voorbeeld van USG People gevolgd moet gaan worden door alle uitzenders. Waarmee de uitzenders voor wat betreft de omzetontwikkeling wederom onder de nullijn gaan komen. Gezien de wereldwijde economische ontwikkelingen is dat ook niet echt een verrassing te noemen natuurlijk.

Maar omzetontwikkeling zegt niet alles; de ontwikkeling van de brutomarge is een andere belangrijke indicatie van de gezondheid van de uitzenders. En daar wordt het beeld bepaald onaangenaam:

Verandering (in %) van voortschrijdende brutomarge (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Verandering (in %) van voortschrijdende brutomarge (4 kwartalen), Q1 2007 – Q4 2011

Mijn hemel. Hier laten de grote uitzenders zien dat het de afgelopen jaren een zeer slechte periode is geweest; waarbij de brutomarge voor alle uitzenders structureel is gedaald. Waarbij USG People wederom gemiddeld het slechtste resultaat boekt, gevolgd door Randstad en Manpower. Adecco boekt over de meetperiode gemiddeld het beste resultaat. Overigens laten alle uitzenders, met uitzondering van Kelly Services, al een jaar lang krimpende brutomarges zien.

Interessant om te zien is dat waar de omzetontwikkeling in Q1 van 2009 haar dieptepunt bereikt, dit voor de ontwikkeling van de brutomarge het 3e kwartaal van 2009 is. Blijkbaar is de omzetgroei vanaf het 2e kwartaal van 2009 vooral gerealiseerd tegen steeds lagere marges…

Met de slechte economische vooruitzichten, de binnenkort krimpende omzetten nen de nog altijd krimpende brutomarges lijken de uitzenders collectief op weg naar een bijzonder mager 2012. Maar dat is een voorspelling en daar moet ik voorzichtig mee zijn. Tenslotte kan ik niet in de toekomst kijken. Maar als de trends enige indicatie zijn, zal het voor mij geen verrassing zijn als deze voorspelling inderdaad gaat uitkomen.

Geef een reactie