Een geheel eigen arbeidsmarktprognose

Een kleine vingeroefening op basis van de medio 2011 uitgebrachte arbeidsmarktprognose van het UWV WERKbedrijf. Een prognose die overigens allang weer bij het oud vuil kan, ook al is deze bedoeld voor 2012. Maar er zit een tabelletje in het rapport waarmee wel (met de nodige behoudens) gerekend kan worden:

Uitkomsten bij alternatieve scenario's 

Het is fraai om te zien dat UWV WERKbedrijf medio 2011 voor 2012 uitgaat van een ‘tegenvallende’ variant met een groei van het BBP. De hoeveelheid hopium die hiervoor nodig moet zijn geweest zorgt ongetwijfeld voor onherstelbare hersenschade. Maar dit terzijde.

Want door de drie varianten van 2012 als vertrekpunt te nemen en het gemiddelde verschil tussen deze varianten als eenheid te hanteren voor een aantal negatievere, en aanzienlijk realistischer, varianten; kan de volgende tabel worden gemaakt:

Uitkomsten bij alternatieve scenario's, 2

De drie varianten van het UWV WERKbedrijf staan aan de rechterzijde, in het groen. Ik heb een drietal negatiever varianten uitgerekend, waarbij het BBP steeds 0,7% is gekrompen. Waarbij het meest negatieve scenario (-1,3% krimp over 2012) in retrospect mogelijk zelfs als positief kan worden aangemerkt. Maar of dat inderdaad het geval zal zijn, is pas over een klein jaar duidelijk.

Hoe dan ook, met deze berekening is ook de ‘werkloosheid’ uit te rekenen. De werkloosheid staat tussen haakjes, omdat de beroepsbevolking door UWV WERKbedrijf lager wordt aangegeven dan door het CBS. Waarmee de werkloosheid naar mijn mening 0,4% te hoog uitvalt. Overigens is de werkloosheid berekend door het aantal NWW’ers (Niet werkende werkzoekenden) te delen door de beroepsbevolking.

Volgens de variant die dichtbij de huidige forecast van het CPB komt (-0,75%) is er een krimp van de beroepsbevolking te verwachten en een zeer ferme groei (+116.000) van het aantal NWW’ers, wat resulteert in een ‘werkloosheid’ van 8,5% (ongeveer 8,1%). In het negatieve (naar mijn optiek meest realistische) scenario is er sprake van groei van het aantal NWW’ers van maar liefst 159.000 mensen waardoor de werkloosheid ruim boven de 9% uit gaat komen per eind 2012.

Deze vingeroefening is niet meer dan dat. Een tabel van UWV WERKbedrijf die een lineaire extrapolatie mogelijk maakte om een gevoel te krijgen van de ontwikkelingen indien het BBP alsnog verder gaat tegenvallen dan op dit moment (door het CPB) wordt ingeschat. Waarbij we eind 2012 op een werkloosheid van tussen de 8% en 9% lijken uit te gaan komen. Gezien de ontwikkelingen in eigen land en om ons heen lijkt me dit geen onzinnige verwachting.

Geef een antwoord