Wat wordt het werkloosheidscijfer van de VS?

Vandaag maakt de Amerikaanse overheid zich ongetwijfeld weer belachelijk door voor de maand februari ongeloofwaardige werkloosheidscijfers te melden. Het is tenslotte een verkiezingsjaar en Obama kan alleen maar herkozen worden als het met de economie, en daarmee met de arbeidsmarkt, beter gaat. Correctie; als de overheid zegt dat het beter gaat. Want wat de overheid zegt, is tenslotte waar. Toch?

Nou, niet helemaal. Wat onder meer blijkt uit de nog altijd dalende arbeidsparticipatie die ondertussen in de VS op een absoluut dieptepunt voor de afgelopen decennia is aangekomen. En wat wonderen doet voor een dalend werkloosheidscijfer. Of uit een sinds eind 2010 oplopend percentage werkenden dat weliswaar part-time werkt maar eigenijk full-time wil werken:

Percentage of U.S. Workers Working Part Time but Wanting Full-Time Work, Monthly Averages

Volgens Gallup loopt de werkloosheid en de gedeeltelijke werkloosheid (underemployment) volgens de Amerikanen in de laatste maanden juist weer op; in volstrekte tegenspraak met de cijfers die de Amerikaanse overheid de afgelopen tijd heeft gepresenteerd.

Dit is het beeld van de Amerikanen met betrekking tot de werkloosheid volgens Gallup:

Gallup's U.S. Unemployment Rate, Monthly Averages

En dit is het beeld met betrekking to de gedeeltelijke werkloosheid (underemployment):

Gallup's U.S. Underemployment Rate, Monthly Averages

Opvallende cijfers. De overheid weet het gelukkig beter dan de Amerikanen. Dus alles is goed in de VS. En op basis van de te publiceren cijfers van later vanmiddag wordt het naar verwachting alleen maar beter…

Geef een reactie

4 Comments