Een draai van 180 graden?

Jan Kees de JagerDie Jan-Kees de Jager toch. Onze minister van Financien. Die zo’n voorstander was van een strikt financieel beleid in Euroland, met onder meer de heilige grens van 3% begrotingstekort. Maar die gezien de problemen waar Nederland in verkeert ineens bijzonder tolerant is ten aanzien van ‘overtreder’ Spanje (dit jaar een doelstelling van 5,3% begrotingstekort):

Spanje doet al heel veel om de problemen in het land aan te pakken. ‘Maar er kan geen ijzer met handen worden gebroken.’

Dat laatste is natuurlijk een waarheid als een koe, maar het is wel een recente koe. Waarmee de hoop is geboren dat andere overtreders (lees: Nederland) ook coulant behandeld gaat worden.

En om af te sluiten met nog meer ‘positief’ nieuws; volgens de laatste ramingen is de schuldpositie van Griekenland geen 120,5% van het BBP in 2020, maar ‘slechts’ 117%! Hoera, de wereld is gered… Nou maar hopen dat deze ramingen niet door een vergelijkbaar instituut als het CPB worden berekend…

Geef een reactie