CBS: werkloosheid februari blijft 6,0%

Nederlandse vlag Volgens het CBS is in februari de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (in aantal personen) @ ten opzichte van januari 2011:

De voor seizoeninvloeden gecorrigeerde werkloosheid daalde in februari 2012 licht [5 duizend personen] en kwam uit op 469 duizend personen.

En daarmee is de werkloosheid blijven staan op 6,0%. Waarmee de nogal snelle stijging in januari dus wordt gevolgd door een stilstand; een patroon dat min of meer vergelijkbaar is met het laatste kwartaal van 2011. De werkloosheid lijkt met horten en stoten te stijgen.

Het langere termijnbeeld van zowel de niet-gecorrigeerde als de voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheidscijfer ziet er als volgt uit:

Niet gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  februari 2012. Bron: CBS

Niet-gecorrigeerde (grijs) en gecorrigeerde werkloosheidspercentages, januari 2003 –  februari 2012. Bron: CBS

De snelle stijging van de niet voor het seizoen gecorrigeerde werkloosheid (van 6,2% naar 6,3%) is in de maanden januari – maart een vrij gebruikelijk verschijnsel, waarna in april/mei meestal een vereffening plaatsvindt. Waarbij het natuurlijk de grote vraag wordt welke richting de werkloosheid tegen die tijd heeft genomen. Gaan we richting de piek van begin 2005, blijven we een beetje sudderen rond de 6% grens of gaan we zelfs een krimp van de werkloosheid zien? Op het gevaar af als zwartkijker te worden versleten zet ik voorlopig mijn steeds waardelozer Euro’s op een verdere stijging van de werkloosheid. Maar er zit uiteindelijk niets anders op dan af te wachten.

Verantwoording
Op basis van de maandcijfers over de omvang van de Nederlandse beroepsbevolking en de gecorrigeerde cijfers van de werkloze beroepsbevolking heb ik de niet-gecorrigeeerde cijfer van de werkloosheid berekend.

Geef een reactie