#EHRM12 – Prof. Paul Iske

Na een korte en duidelijke inleiding van Bas Westland, is het tijd voor de Paul Iske, volgens de Emerce website van het instituut voor Briljante Mislukkingen. Bas zei al dat we ‘minder moeten doen met meer’ en Paul gaat ons meer vertellen over de creativiteit die we nodig hebben om dit te doen.

Paul gaat ons vertellen over creativiteit en (de kracht van) mislukkingen. Hij is dan ook van het instituut voor briljante mislukkingen. Creativiteit betekent: multiparadigmatisch zijn. Kijken vanuit verschillende perspectieven en daar verschillende ideeën bij bedenken – en deze ideeën in elkaar integreren. PO, zegt Paul: Provocative Operation.Paul laat een bijzonder leuk plaatje zien waarop creativiteit wordt afgezet tegen leeftijd. Creativiteit daalt gigantisch snel tot je, jawel, 8 jaar oud bent. En vanaf daar zit er een geleidelijke daling in tot je 44e (’terminal seriousness’…). En de uitdaging is om te zorgen dat dit niet gebeurt: dat mensen wél creatief blijven. Het punt is namelijk: overal zit kennis. Het gaat er om de kennis te combineren tot een waardevol geheel. Dit brengt ons tot de term ‘Combinatoric Innovation’: ‘het combineren of ontdekken van nieuwe manieren van waardecreatie door voorheen niet verbonden intellectueel kapitaal van twee of meer bronnen’ (vrij vertaald). Paul noemt ook het woord serendipiteit (dat iedere Seats2Meet fan welbekend in de oren zal klinken).

Paul komt met een erg treffend voorbeeld: hoe we omgaan met faillissementen. Wanneer iemand failliet is gegaan, kunnen we dat gebruiken als voorspeller voor de toekomst – en aannemen dat we hem beter geen geld kunnen lenen. Maar! We kunnen ook naar het faillissement kijken als iets om van te leren. Een verrijking. Met andere woorden: trial & error is een manier om te leren. En reflectie is een belangrijk mechanisme om mee te leren. En dat is precies het doel van het instituut voor briljante mislukkingen. Waar we onder andere de vier voorwaarden voor een briljante mislukking vinden. Ook komt Paul met enkele voorbeelden, waaronder Sven Kramers 10.000 meter, die overigens briljant was omdat Sven nu veel bekender is dan hij anders was geworden.

Paul vat samen dat we niet bang moeten zijn om dingen te proberen als ze fout kunnen gaan. In het kort samengevat: mislukken is altijd een optie. (zolang we niet verzuimen om er ons voordeel mee te doen)

 

Geef een reactie