LinkedIn kloontjes op Facebook, maart 2012

De tweede aflevering van de serie over LinkedIn kloontjes op Facebook kent niet alleen verrassende cijfers, maar ook een nieuwe deelnemer. Want naast BranchOut, BeKnown, Talent.me, Identified, Pooldip en Emplido doet voortaan ook Talent Exchange van Taleo mee. Waarmee we dus maar liefst zeven LinkedIn kloontjes op Facebook hebben. En dat zullen er toch uteindelijk minimaal zes teveel zijn?

Hoe dan ook, dit zijn de cijfers van de maand maart:

Aantal maandelijkse gebruikers voor professionele netwerk applicaties op Facebook, maart 2012. Bron: Facebook

Aantal maandelijkse gebruikers voor professionele netwerk applicaties op Facebook, maart 2012. Bron: Facebook

Het verschil tussen BranchOut en de andere LinkedIn kloontjes (misschien met uitzondering van Identified) is ronduit schokkend. Eens te meer als je daarbij in aanmerking neemt dat BranchOut exact een maand geleden nog op 4 miljoen maandelijkse gebruikers stond. Een groei in slechts 1 maand van maar liefst 5.1 miljoen maandelijkse bezoekers! Alleen Identified komt hierbij (procentueel) in de buurt want ook dit kloontje heeft haar aantal maandelijkse bezoekers meer dan weten te vedubbelen. Ik zou hierbij ook Pooldip moeten noemen, maar een verdrievoudiging van 100 naar 300 bezoekers is weliswaar heel fraai maar tegelijkertijd volstrekt nietszeggend in vergelijking met de andere partijen. Emplido lijkt het moede hoofd al in de schoot te hebben gelegd.

Maar de grootste verliezer is natuurlijk BeKnown. Allereerst krimpt dit kloontje van Monster ten opzichte van februari (van 240.000 naar 190.000 bezoekers) als enige van de zeven LinkedIn kloontjes. Daarnaast hebben alle pogingen om via de homepage van Monster(board) om mensen aan boord te krijgen slechts tijdelijk enig effect gehad.

De extreme groei van BranchOut zorgt in Amerika voor voorspellingen dat LinkedIn er een serieuze concurrent bij heeft gekregen. De auteurs van dit soort voorspellingen gaan volstrekt voorbij aan de reden van deze extreme groei; een aanmeldingsproces waarbij je bijzonder eenvoudig en bijna zonder het te merken tot maximaal 50 van je Facebook vrienden uitnodigt om zich bij BranchOut aan te melden. Met andere woorden, de recente explosie wordt gevoed, en versterkt (door het expontentiele effect), door deze handelswijze. Of de aanmelders vervolgens terugkomen om gebruik te maken van BranchOut is ten zeerste de vraag. Waarbij de suggestie dat BranchOut een tipping point heeft bereikt bijzonder prematuur is. De suggestie dat BranchOut een pitamidespel is, lijkt eerder op zijn plaats. Maar we zullen het binnen enkele maanden weten als het uitnodigingsvirus van BranchOut zich door de totale Facebook populatie heeft heengevreten. Waardoor, als met elk piramidespel, er geen volgende slachtoffers meer gevonden kunnen worden. Het effect kan dan wel eens net zo indrukwekkend zijn als de huidige groei. Maar dan in omgekeerde richting.

Gezamenlijk hebben de zeven initiatieven nu ruim 11 miljoen gebruikers. Waarvan er 81% op het conto van BranchOut komen en 15% op dat van Identified. De rest doet (althans op dit moment) niet mee. Maar zoals gezegd; het wordt interessant om te zien hoe de situatie over een aantal maanden is.

Social media buzz
Ook nog even de social media buzz (of liever gezegd het vrijwel volledige gebrek daaraan) van de verschillende LinkedIn kloontjes (met uitzondering van Identified omdat deze naam niet uniek identificerend is om mee te zoeken naar social media vermeldingen van het kloontje):

Activiteit en sentiment voor de LinkedIn kloontjes gedurende de afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

Activiteit en sentiment voor de LinkedIn kloontjes gedurende de afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

Het blijkt overigens dat een bijzonder groot deel (en soms de volledige buzz) afkomstig is van de vermelding van de kloontjes op RecruitmentMatters en de verschillende retweet botjes. Er is bijzonder weinig ‘chatter’ over deze toepassingen in Nederland; ondanks het feit dat BranchOut zo’n 1,5 miljoen profielen in Nederland claimt te hebben. Wat overigens niet gelijk staat aan 1,5 miljoen registraties, maar BranchOut is gek op het roepen van grote getallen.

De buzz van de kloontjes wordt in perspectief geplaatst door LinkedIn aan bovenstaand rijtje toe te voegen

Activiteit en sentiment inclusief LinkedIn gedurende de afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

Activiteit en sentiment inclusief LinkedIn gedurende de afgelopen 30 dagen. Bron: Coosto

En hiermee ontstaat misschien een iets betrouwbaar verhouding tussen LinkedIn en haar kloontjes.

Tot de volgende maand!

Geef een reactie

2 Comments