Jobfeed wast nu witter

Logo en logotype Jobfeed Jobfeed heeft haar ontdubbelingsmechanisme aanzienlijk verbeterd. En daarmee is er in mijn optiek een degelijk antwoord gekomen op de door mij geuitte twijfels ten aanzien van de betrouwbaarheid van de door Jobfeed gerapporteerde aantallen unieke vacatures in 2011. Wat onder meer betekent dat ik met terugwerkende kracht vanaf februari 2012 de serie over het aantal unieke vacatures per maand kan gaan hervatten. Een serie waar ik na oktober 2011 mee was gestopt vanwege voornoemde twijfels.

Maar voordat ik deze serie hervat wil ik eerst even iets dieper ingaan op het in de loop van de afgelopen jaren gegroeide verschil in volume aan unieke vacatures. Een ‘deep dive’ in de cijfertjes volgens de oude en de nieuwe ontdubbelingsmethodiek.

Aantallen unieke vacatures per maand
Het verschil tussen de oude en nieuwe ontdubbelingsmethodiek komt zeer duidelijk tot uiting door het voortschrijdend 12-maands gemiddelde vacaturevolume onder de oude en nieuwe situatie te tonen. En dat ziet er voor de afgelopen jaren zo uit:

Voortschrijdend 12-maands gemiddeld vacaturevolume volgens de oude en nieuwe ontdubbelingsmethodiek. Bron: Jobfeed

Voortschrijdend 12-maands gemiddeld vacaturevolume volgens de oude en nieuwe ontdubbelingsmethodiek. Bron: Jobfeed

Niet alleen laat de oude methode een aanzienlijk hoger aantal unieke vacatures zien; het minimumniveau van het vacaturevolume als gevolg van de financiele crisis van 2008 wordt ook eerder bereikt; in april 2010. Via de nieuwe ontdubbelingsmethodiek wordt dat dieptepunt pas in juni 2010 bereikt. Het herstel na het  dan onder de nieuwe methode (juni 2010). Vervolgens is er een duidelijk snellere stijging van het unieke vacaturevolume te zien onder oude methodiek in vergelijking met de stijging onder de nieuwe methodiek.

Dit verschil in stijgingstempo toont zich het beste door het uit te drukken als een percentage:

 Voortschrijdend 12-maands gemiddeld vacaturevolume volgens de oude en nieuwe ontdubbelingsmethodiek. Bron: Jobfeed

Procentueel verschil tussen ‘oude’ en ’nieuwe’ unieke vacaturevolume

Er is sprake van een continue stijging van het verschil sinds het vacaturevolume weer begon te groeien; medio 2010. Waarbij met name vanaf het 2e kwartaal van 2011 dat verschil sterk is toegenomen; waarmee de invloed van de freemium vacaturesites op het vacaturevolume duidelijk naar voren lijkt te komen. Het lijkt er dus op dat de door Textkernel geintroduceerde nieuwe ontdubbelingsmethodiek beter in staat is om de veranderde situatie rondom online gepubliceerde vacatures te onderkennen en daarmee het unieke vacaturevolume adequater te isoleren.

In verband hiermee durf het ik het weer aan om de serie over de vacaturevolumes per maand weer te hervatten, waarbij ik binnenkort eerst een korte samenvatting zal maken van de periode november 2011 – februari 2012, om vervolgens voor de maand maart weer de gewone maandelijkse rapportage zal gaan maken.

Disclaimer
Oorspronkelijk wilde ik deze vergelijking maken voor de periode van eind 2007 tot en met nu. Maar met de introductie van het nieuwe ontdubbelingsmechanisme (geoptimaliseerd op basis van de vacaturedata van 2011) is een onverwacht grote daling van het unieke vacaturevolume in 2008 (en eerder) opgetreden. Verschillen in de methodiek van extractie of andere technische aspecten kunnen hierin een rol spelen. De precieze oorzaak/oorzaken is/zijn nog niet duidelijk. Om deze reden heb ik met tijdens deze deep dive beperkt tot de periode 2009 – heden.

Geef een antwoord

2 Comments