Vacatures per maand: november 2011 – februari 2012

Vrolijk Zoals beloofd ga ik met ingang van de maand maart weer van start met de maandelijkse serie over de ontwikkeling van het unieke vacaturevolume. Een serie waar ik in oktober 2011 mee ben gestopt vanwege de toendertijd onverklaarbaar hoge aantallen unieke vacatures. Ondertussen is het vertrouwen in de juistheid van het door Jobfeed gerapporteerde unieke vacaturevolume weer terug, waardoor de serie weer kan worden herstart.

Maar dat betekent ook een korte terugblik op de periode waarover geen maandelijkse rapportages zijn gedaan; november 2011 – februari 2012. In deze posting ga ik kort in op deze periode, om vervolgens weer traditioneel op de eerste kalenderdag van de nieuwe maand met de resultaten van de daaraan voorafgaande maand te komen.

Vacaturevolume in de maanden november – februari
Dit is de ontwikkeling van het vacaturevolume in de maanden november – februari over de afgelopen 3 – 4 jaar:

Aantal nieuwe vacatures in de periode november – februari voor 2009 – 2011/2012. Bron: Jobfeed

Aantal nieuwe vacatures in de periode november – februari voor 2009 – 2011/2012. Bron: Jobfeed

De maanden november en december van 2011 laten een duidelijk hoger aantal unieke vacatures zien in vergelijking met voorgaande jaren. Vooral het verschil tussen 2009 en 2011 is opvallend hoog. Voor de maanden januari en februari zijn de verschillen van de opeenvolgende jaren aanzienlijk minder groot; in beide maanden is het volume aan vacatures overigens wel het grootst in 2012. De verschillen met de overeenkomstige maanden in 2011 zijn overigens zeer beperkt.

In onderstaande grafiek is de ontwikkeling van het unieke vacaturevolume in de afgelopen jaren weergegeven:

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2009 – 2012. Bron: Jobfeed

Maandtotalen en gemiddeld (12-maands) vacaturevolume, 2009 – 2012. Bron: Jobfeed

De extreme piek in de eerste helft van 2011 is in grote mate verantwoordelijk voor de vrij sterke stijging van de trendlijn vanaf het laatste kwartaal van 2011. Deze piek gaat in de komende maanden uit de resultaten verdwijnen, waardoor er een gerede kans bestaat dat de trendlijn weer zal gaan dalen. Zeker indien het unieke vacaturevolume in dit jaar niet zo’n extreme groei zal gaan doormaken. Gezien de weinig hoopgevende economische vooruitzichten is het niet waarschijnlijk dat er een sterke groei zal optreden in het vacaturevolume.

Desondanks is het verschil met 2009 en 2010 opvallend te noemen. De Kerstdip was in 2009 extreem diep; in tegenstelling hiermee was de Kerstdip in 2010 zelfs minder diep dan de zomerdip. Dit werd ongetwijfeld veroorzaakt door het aantrekkende sentiment wat zich dus met name in het voorjaar van 2011 duidelijk manifesteerde.

Geef een reactie

40 Comments