2010 was een rampjaar voor Monsterboard

Monsterboard heeft onlangs haar cijfers over 2010 bij de KvK gedeponeerd. Inderdaad, dat is redelijk laat maar zeker niet ongebruikelijk. En het was het wachten waard. Want de cijfers over 2010 laten zien dat na het rampjaar 2009 ook 2010 een zeer slecht jaar voor Monsterboard is geweest. Zoals uit de ontwikkeling van de omzet direct duidelijk wordt:

Monsterboard: Omzetontwikkeling, 2004 – 2010. Bron: KvK 

Monsterboard: Omzetontwikkeling, 2004 – 2010. Bron: KvK

De omzetten voor 2005 en 2006 zijn in grijs weergegeven omdat deze zijn geschat (op basis van een lineaire groei in de periode 2004 – 2007); in die jaren heeft Monsterboard haar netto-omzet niet gerapporteerd.

Uit de ontwikkeling van de omzet blijkt dat de extreme daling van de omzet in 2009 (-37% ten opzichte van 2008) is gevolgd door een verdere scherpe daling van de omzet in 2010 (-27% ten opzichte van 2009). Een ronduit rampzalige ontwikkeling. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het gemiddeld aantal medewerkers van 121 (in 2009) is teruggebracht naar 105 (in 2010); een daling van ruim 13%. Ondanks deze ferme reductie liep de omzet en bijdrage per medewerker in de laatste twee jaren sterk terug:

Monsterboard: omzet en bijdrage per medewerker, 2004 – 2010. Bron: KvK 

Monsterboard: omzet en bijdrage per medewerker, 2004 – 2010. Bron: KvK

De grote vraag is natuurlijk wat Monsterboard er in 2011 van heeft gebakken. Monster heeft haar jaarcijfers al gerapporteerd; maar Monsterboard wordt hierin niet apart genoemd. Wel is er Careers International (waar Monsterboard ook onder valt) waar in 2010 een omzet van $ 360.798.000,00 (2009: $ 366.478.000,00) werd gerapporteerd. Met andere woorden; International boekte een omzetdaling van 1,5% in 2010 ten opzichte van 2011. Daar staat tegenover dat Monsterboard in 2011 volgens eigen opgave een groei van het vacaturevolume heeft laten zien van ruim 6%. De grote vraag is natuurlijk of de groei van het vacaturevolume voldoende compensatie is ten opzichte van:

  1. De omzetdaling uit cv database abonnementen
  2. De erosie van de prijs per vacatureplaatsing

Want alleen als Monsterboard in staat is deze twee negatieve ontwikkelingen in voldoende mate te compenseren met een groei van het vacaturevolume kan die 6% groei zich ook vertalen in de bottom line; in omzet en netto-resultaat. Maar hoe dat zit zullen we pas over een klein jaar weten. Tenzij er natuurlijk nu al iemand over de cijfers beschikt en die graag met de wereld wil delen…

Overigens is de crisis van Monsterboard niet ongemerkt voorbijgegaan aan de leiding van het bedrijf. Volgens de jaarrekening van 2010 verdiende Diana Krieger in 2009 nog een bedrag van maar liefst EUR 442.000. Maar met de komst van Warren Hammond is dat bedrag fors naar beneden bijgesteld. Hammond moet het doen met EUR 268.000, en dat moet hij ook nog eens delen met Andrea Bartone (EVP, GM Europe en NA Sales Monster Worldwide), die eveneens als directielid van Monsterboard in de jaarrekening vermeld staat.

Geef een reactie