ABU: het vriest in uitzendland

Logotype ABU Vandaag kwam de ABU met het resultaat van de uitzenduren over periode 2 (week 5 – 8 ) van 2012. Zoals bekend is het nieuwe jaar bijzonder slecht begonnen; met een krimp van 5% ten opzichte van de eerste periode van 2011.  En de tweede periode laat wederom een krimp van 5% zien:

In periode 2 (week 5 – 8 ) daalde het aantal uitzenduren met 5% en de uitzendomzet nam af met 3% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar.

En daarmee is er sprake van een wel heel kille start van 2012; met twee opeenvolgende periodes van krimp. Maar gezien het economisch klimaat is dit natuurlijk niet bepaald verrassing te noemen.

In onderstaande grafiek is de procentuele toe- of afname over de 13 periodes van de jaren 2010 t/m 2012 weergegeven:

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

ABU: YoY groei/afname (in %) van het volume aan uitzenduren : 2010 t/m 2012

Het jaar 2012 had zich nauwelijks een slechtere start kunnen wensen. Twee achtereenvolgende periodes van krimp. En dat na een langdurige periode van zeer beperkte groei in de tweede helft van 2011. We zijn weer aan het dalen dus.

Wat ook blijkt uit de index op basis van de ABU cijfers. Ik heb deze index berekend door voor 2006 elke periode de waarde 100 te geven en vervolgens de verandering in de overeenkomstige periode van de daarop volgende jaren daarmee te verrekenen. Vervolgens is het voortschrijdend 12-maands gemiddelde berekend om eventuele seizoensinvloeden (zoveel mogelijk) te elimineren. Dat geeft het volgende beeld:

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Trendlijn index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100)

Het plateau is bereik en we gaan weer naar beneden. Dat is althans de indruk die ik krijg als ik de trendlijn bekijk. Een belangrijke vraag is natuurlijk of we met een toekomstige daling weer op het bodemniveau van 2009 gaan uitkomen of dat het uiteindelijk met de krimp gaat meevallen.

De verandering van de trendlijn van maand op maand is in onderstaande grafiek weergegeven:

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

MoM verandering van de trendlijn van de index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012

De krimp is dus iets minder groot uitgevallen in vergelijking met periode 1. Het is weliswaar heel beperkt, maar als je toch ergens een glimmer of hope vandaan wil halen is dit er eentje. Gezien de volaliteit van dit gegeven moet er overigens weinig waarde aan deze glimmer gegeven worden.

Ontwikkelingen per sector
Net als in de eerste periode van 2012 laten alle sectoren een daling zien. Een collectieve krimp dus, in tegenstelling tot grote delen van 2011 toen de medische sector als enige zorgde voor krimp.

En ook nu krimpt de sector Medisch in deze periode het hardst van alle sectoren; met maar liefst 13%. De sector Administratief  gaat voo de tweede achtereenvolgende periode met 1% omlaag. De sector Industrie krimpt wederom met 7% en de krimp in de sector Techniek is met een krimp van 4% zelfs verdubbeld ten opzichte van de vorige periode.

Ook voor de verschillende sectoren is een index gerealiseerd op de manier zoals hierboven omschreven voor het totaal aan uitzenduren. En dat geeft het volgende beeld voor het voortschrijdend jaargemiddelde binnen de verschillende sectoren:

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Index uitzenduren op basis van ABU, periode 2008 – 2012 (2006 = 100), per sector

Nou, eigenlijk is alleen de sector Administratief de stabiele factor, zij het op een bijzonder laag niveau. De overige drie sectoren laten een duidelijke daling zien; waarbij de daling van de sector Medisch natuurlijk al zeer langdurig en stabiel is; je kan er in de afgelopen twee jaar een lineaal langs leggen.

De sectoren Industrie en Techniek lijken een synchroondans uit te voeren; beide sectoren duiken vrijwel parallel naar beneden, hoewel de sector Industrie natuurlijk vanaf een hoger niveau naar beneden duikt. Maar in de afgelopen periode is het verschil tussen deze twee sectoren steeds kleiner geworden dus het zou me niets verbazen als over enige tijd die twee lijnen elkaar gaan snijden…

De economie is ondertussen alweer enige tijd in een recessie en komt daar volgens ons nationale gokinstituut, het CPB, ook in 2012 niet uit. Vandaag publiceerde het CPB haar Centraal Economisch Plan 2012; tegelijkertijd liet het CBS weten dat het consumentenvertrouwen in maart 2012 op een nieuw dieptepunt is aangekomen: –39. Waarbij met name het vertrouwen in het algemeen economisch klimaat bijzonder laag staat (-65). Wat weer vooral het gevolg is van een pessimistischer verwachting ten aanzien van de economische situatie in de komende 12 maanden. Het behoeft weinig fantasie om te bedenken wat dit inktzwarte consumentenvertrouwen zal doen met bestedingsgedrag van diezelfde consumenten. In mijn optiek vrijwel een garantie op een stijgende werkloosheid en daarmee een verdere verslechtering van het klimaat voor uitzenders (en werving & selectiebureaus natuurlijk). De enige intermediaire rol met groeipotentie lijkt te zijn weggelegd voor outplacement bureaus…

Geef een antwoord